Ardanta uitvaartverzekering

Ardanta uitvaartverzekering
Ardanta uitvaartverzekering.

Wanneer je een uitvaartverzekering gaat afsluiten spreekt het voor zich dat je er honderd procent zeker van zal willen zijn dat je dat doet bij een echt betrouwbare partij. Voor Ardanta geldt dat zij zich heeft gespecialiseerd in het aanbieden van kwalitatieve uitvaartverzekeringen die jouw nabestaanden de financiële impact van je uitvaart kunnen besparen. De Ardanta uitvaartverzekering afsluiten zorgt ervoor dat het meteen voor de verzekeringnemer duidelijk is waar de nabestaanden bij overlijden op kunnen rekenen.

Bovendien is het mogelijk om de kosten op de verzekering jaarlijks te laten indexeren waardoor de eventuele meerprijs van je toekomstige uitvaart meteen ook is gedekt. Wil jij graag meer te weten komen over de uitvaartverzekering van Ardanta? Dan tref je op deze pagina alle informatie aan waar je naar op zoek bent.

Ga direct naar

Wat is Ardanta?

Laat ons in eerste instantie even dieper ingaan op wat Ardanta nu precies is. Het betreft hier een uitvaartverzekeraar die onderdeel is van ASR Nederland. Voor deze onderneming geldt dat ook bijvoorbeeld Ditzo en De Amersfoortse eronder vallen. Voor Ardanta geldt dat ze tips geeft om de verschillende praktische zaken te regelen die te maken hebben met het overlijden van een dierbare. Bovendien is het eveneens zo dat ze erom bekend staat mensen te stimuleren om de dialoog aan te gaan rondom de dood.

Voor deze uitvaartverzekeraar geldt dat ze het belangrijk vindt dat mensen er zich bewust van zijn wat er hen te wachten staat wanneer een dierbare komt te overlijden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de impact van het overlijden niet nodeloos nog zwaarder wordt gemaakt. Het afsluiten van een Ardanta uitvaartverzekering is dan ook het overwegen waard.

De Ardanta uitvaartverzekering afsluiten

Voordat je over gaat tot een Ardanta uitvaartverzekering afsluiten spreekt het voor zich dat je eerst concreet zal willen weten wat je van dit type verzekering nu precies mag verwachten. Voor de Ardanta uitvaartverzekering geldt dat het een geldverzekering is waarbinnen je kan genieten van heel wat vrijheden. Deze flexibiliteit wordt door heel wat mensen die van plan zijn om een verzekering voor hun uitvaart af te sluiten sterk gewaardeerd. Zo kan je als verzekeringnemer onder meer bepalen hoeveel premie je gaat betalen, maar ook hoelang je deze wenst te betalen.

Naast bovenstaande is het zo dat de verzekeringspremie die je betaalt voor jouw uitvaartverzekering Ardanta gaandeweg wordt verhoogd. Dat lijkt in eerste instantie misschien geen echt voordeel te zijn, maar dat is het wel degelijk. De jaarlijkse verhoging die gebeurt vindt plaats op basis van de zogenaamde consumentenprijsindex. Dit is van belang omdat de kosten van een uitvaart in de komende jaren meer dan waarschijnlijk alleen maar verder zullen oplopen.

Dat heeft als gevolg dat de initieel bepaalde verzekeringspremie mogelijks niet voldoende zal zijn om de kosten volledig of grotendeels in te kunnen dekken. Dat zal je uiteraard graag willen voorkomen. Door het afsluiten van de Ardanta uitvaartverzekering behoort dat aldus zonder probleem tot de mogelijkheden.

Wat moet je weten over de polisvoorwaarden Ardanta uitvaartverzekering?

De Ardanta uitvaartverzekering afsluiten zorgt er zoals bovenstaande informatie duidelijk heeft gemaakt voor dat je kan rekenen op een niet onaanzienlijke mate aan flexibiliteit. Het is dan ook voornamelijk op dit vlak dat deze verzekering zich weet te onderscheiden van de concurrentie. Wanneer je er de polisvoorwaarden Ardanta uitvaartverzekering bijneemt zal je kunnen vaststellen dat je bijvoorbeeld zelf kan bepalen aan wie de uitkering plaats zal vinden. Dit kan gebeuren aan de nabestaanden, maar ook rechtstreeks aan de verzorger van de uitvaart.

Verzekeringnemers hebben eveneens de mogelijkheid om bij het afsluiten van een uitvaartverzekering Ardanta zelf te bepalen hoelang ze precies willen betalen. Daarna blijft men uiteraard verzekerd. Het verzekerde bedrag zal in de praktijk altijd automatisch meestijgen met de kosten. Het is als verzekeringnemer evenwel wel mogelijk om dit uit te schakelen en terug aan te zeten. Wanneer je het financieel even moeilijk hebt en dat ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld even de premie van je uitvaartverzekering niet kan betalen is ze premievrij maken dus steeds een optie.

Medische acceptatie voor de Ardanta uitvaartverzekering

Voordat er een uitvaartverzekering kan worden afgesloten bij Ardanta zal er een medische vragenlijst moeten worden ingevuld. De antwoorden die op de gestelde medische vragen worden gegeven dienen er in de praktijk voor te zorgen dat Ardanta een zo optimaal mogelijk beeld krijgt van het risico dat ze lopen door jou een uitvaartverzekering aan te bieden. Het is altijd van belang om deze vragenlijst naar waarheid in te vullen. Op basis van de verstrekte gegevens is het mogelijk dat de adviseur van Ardanta de volgende zaken aan de verzekeraar aanraadt:

Kantoor Ardanta.
  • Het toekennen van een normale, standaard uitvaartverzekering;
  • Het hanteren van een hogere premie voor de uitvaartverzekering;
  • De opname van aanvullende voorwaarden in de verzekeringsovereenkomst;

Voor deze laatste geldt bijvoorbeeld dat Ardanta kan beslissen om gedurende een bepaalde periode volgend op het afsluiten van de uitvaartverzekering geen of slechts een beperkte dekking te voorzien in geval van overlijden. Dit wordt vooral gedaan bij mensen die bijvoorbeeld ernstig ziek zijn en er toch nog graag voor willen kiezen om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Meeverzekeren van gezinsleden

Met de uitvaartverzekering Ardanta is het in de praktijk mogelijk om gezinsleden mee te verzekeren. Zou je dus met andere woorden niet alleen jezelf, maar ook je partner willen verzekeren bij overlijden? Dan is dat mogelijk. Voor kinderen geldt dat er tot aan de leeftijd van 18 jaar geen aparte polis dient te worden afgesloten. Zij zijn standaard meeverzekerd met één van de ouders. Dit uiteraard op voorwaarde dat de ouder wel een uitvaartverzekering Ardanta heeft afgesloten. Dit laatste geldt overigens ook voor ongeboren kinderen.

Wat zijn de voordelen van de Ardanta uitvaartverzekering?

Van belang om rekening mee te houden bij het maken van een keuze op vlak van uitvaartverzekeraar zijn de verschillende voordelen waar je op kan rekenen. Indien je de keuze maakt om een Ardanta uitvaartverzekering af te sluiten kan je rekenen op best een aantal interessante voordelen. In eerste instantie is er bijvoorbeeld het feit dat je met zekerheid een beroep doet op een ervaren en bovendien ook op een zeer betrouwbare uitvaartverzekeraar. Ardanta draait reeds een behoorlijke tijd mee op de markt en geniet een uitstekende reputatie.

Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd

Een tweede voordeel waar je bij een uitvaartverzekering Ardanta op kan rekenen heeft te maken met de kinderen die je hebt. Het afsluiten van een verzekering bij deze uitvaartverzekeraar zorgt er namelijk voor dat kinderen tot aan de leeftijd van 18 jaar standaard zijn meeverzekerd. Dat is een niet onbelangrijk voordeel dat lang niet altijd het geval is bij een uitvaartverzekeraar. Er zijn dan ook menig aantal partijen op de markt terug te vinden die een dergelijke dekking niet voorzien.

Gratis emotionele nazorg

We hoeven uiteraard niet te benadrukken dat een overlijden een zeer ingrijpende en intense emotionele gebeurtenis is. Dit zorgt ervoor dat veel mensen in de praktijk behoeften kunnen hebben aan emotionele nazorg. Het inschakelen van een expert op dit gebied brengt in de praktijk uiteraard de nodige kosten met zich mee. Bij bepaalde uitvaartverzekeringen is het echter zo dat de nabestaanden kunnen rekenen op gratis emotionele nazorg. Dit lijkt in eerste instantie misschien een beetje overbodig, maar dat is het absoluut niet. De steun die mensen op deze manier kunnen krijgen is namelijk van goudwaarde.

Dergelijke emotionele nazorg is gratis inbegrepen in de uitvaartverzekering van Ardanta. Ook dat is toch zeker een niet onbelangrijk voordeel.

Er vindt automatisch een jaarlijkse indexatie plaats

Het komt in de praktijk niet zelden voor dat nabestaanden ondanks de aanwezigheid van een uitvaartverzekering toch nog geconfronteerd worden met stevige kosten bij overlijden. Niet zelden is dat het gevolg van het feit dat er geen indexatie werd toegepast op de afgesloten verzekering. Dat kan in de praktijk natuurlijk niet meteen de bedoeling zijn. Door het toepassen van indexatie zorgt Ardanta ervoor dat de waarde van je uitvaartverzekering stijgt. Dat betekent in de praktijk uiteraard wel dat ook de verschuldigde premie zal stijgen. Dat spreekt echter voor zich.

Het percentage waarmee de premie toeneemt wordt bepaald aan de hand van het onafhankelijke consumenten prijsindexcijfer van het CBS. Als verzekeringnemer kan je zelf de keuze maken om geen indexatie toe te passen op jouw verzekering. Indien je deze keuze maakt dien je er dan wel in de praktijk rekening mee te houden dat de kans bestaat dat je nabestaanden alsnog kosten zullen moeten betalen voor jouw uitvaart. Het gespaarde geldbedrag zal dan immers meer dan waarschijnlijk niet voldoende zijn om de volledige kostprijs van de uitvaart te kunnen vergoeden.

Met welke nadelen dien je rekening te houden?

Aan elke uitvaartverzekering op de markt zijn zowel voor- als nadelen verbonden. Dat spreekt voor zich. Indien je de keuze maakt om over te gaan tot het afsluiten van een Ardanta uitvaartverzekering zal je er bijvoorbeeld rekening mee moet houden dat er door deze verzekeraar een strikte maximumleeftijd wordt gehanteerd. Voor deze leeftijd geldt dat ze is vastgesteld op 75 jaar. Voor mensen die ouder zijn dan 75 jaar is het dus niet mogelijk om bij deze partij een uitvaartverzekering af te sluiten. Het tweede nadeel heeft betrekking tot de bereikbaarheid van de klantendienst.

Wanneer je een uitvaartverzekering wenst af te sluiten wordt het altijd aangeraden om rekening te houden met de bereikbaarheid van de medewerkers van je uitvaartverzekeraar. Het kan voor veel mensen bij een overlijden dan ook van belang zijn om meteen concreet te weten waar men allemaal rekening mee moet houden en bijvoorbeeld ook hoeveel het gedekte bedrag is van de uitvaartverzekering die werd afgesloten. Ardanta is helaas echter uitsluitend op werkdagen bereikbaar. Indien er een overlijden gebeurt in het weekend moet je dus tot de maandag wachten voordat er contact kan worden opgenomen met deze uitvaartverzekeraar.

Kan je de Ardanta uitvaartverzekering afkopen?

Bij het afsluiten van een Ardanta uitvaartverzekering is het altijd van belang om je bewust te zijn van de precieze, geldende polisvoorwaarden. Het zijn immers deze voorwaarden die onder meer duidelijk maken of je de mogelijkheid hebt om je polis af te kopen. Een Ardanta uitvaartverzekering afkopen wordt in de praktijk (net als bij een andere uitvaartverzekering trouwens) niet aangeraden. Het is namelijk zo dat je daarbij altijd rekening moet houden met bepaalde kosten.

Hoeveel de zogenaamde afkoopwaarde precies bedraagt wordt bepaald door Ardanta. Dit gebeurt specifiek op basis van de betaalde premies en of er nog steeds premies zijn verschuldigd of niet.

De Ardanta uitvaartverzekering afkopen is in de praktijk altijd mogelijk wanneer je gaat emigreren. In dat geval is het wel belangrijk om hiervoor de nodige stukken voor te kunnen leggen. Het gaat hierbij dan niet alleen om een kopie van inschrijving bij de nieuwe woonplaats, maar ook om een kopie van uitschrijving bij de huidige woonplaats. Wanneer je deze stukken voor kan leggen zal je kunnen vaststellen dat je eigenlijk altijd zonder probleem de mogelijkheid hebt om te emigreren.