De Goedkoopste Uitvaartverzekering afsluiten?

Maak gebruik van onze vergelijkingstools en kies de uitvaartverzekering die het beste bij jouw omstandigheden past. Je bent al verzekerd vanaf slechts €2,99 per maand.

Goedkoopste Uitvaartverzekering afsluiten

Uitvaartverzekeringen

Voor het merendeel van de verzekeringen geldt dat we ze afsluiten met als doel om een bepaald risico in te dekken waar we tijdens ons leven mee geconfronteerd kunnen worden. Er zijn echter ook uitzonderingen. Neem nu bijvoorbeeld de uitvaartverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat je ze afsluit met als doel om je nabestaanden de hoge kosten te besparen die gepaard kunnen gaan met een uitvaart.

Speel jij ook met het idee om één van de verschillende uitvaartverzekeringen af te sluiten die op de markt zijn terug te vinden? Neem dan zeker de onderstaande informatie door!

Verzekeraars

Ardanta
Dela
Lifetri
Monuta

Ga direct naar

Wat is een uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering of een zogenaamde begrafenisverzekering of crematieverzekering is een verzekering die je afsluit om de kosten van je uitvaart te kunnen betalen. Het spreekt voor zich dat dit bedrag niet meer zal worden uitbetaald aan jou als verzekeringnemer, maar aan de begunstigde(n). Eigenlijk spaar je dus op voorhand voor je uitvaart. Dit met als doel om ervoor te zorgen dat je nabestaanden niet met deze vrij stevige kosten worden geconfronteerd. Meer dan waarschijnlijk is hiermee de vraag “wat is een uitvaartverzekering” wellicht reeds beantwoord. Toch is er meer.

Voor heel wat mensen geldt namelijk bijvoorbeeld dat ze zich ook de vraag stellen of een uitvaartverzekering altijd op inhoudelijk vlak hetzelfde is of niet. Dat is niet zo. Er bestaan immers verschillende uitvaartverzekeringen.

Hoe werkt een uitvaartverzekering?

uitvaartverzekering
Hoe werkt een uitvaartverzekering?

Nu het duidelijk is wat een uitvaartverzekering precies is zal er nog een andere vraag moeten worden beantwoord. Voor heel wat mensen geldt immers ook dat ze zich de vraag stellen; “hoe werkt een uitvaartverzekering”? Dat is een beetje afhankelijk van het type verzekering die je afsluit.

Zowel voor de kapitaal als voor de natura uitvaartverzekering geldt dat er voor beiden een periodieke premie dient te worden betaald. In het merendeel van de gevallen wordt deze premie per maand betaald. Hoeveel deze premie bedraagt is afhankelijk van de leeftijd van de verzekeringnemer evenals van het bedrag dat hij of zij wens te laten verzekeren. Voor de koopsom uitvaartverzekering geldt dat er geen sprake is van een periodieke premie. In plaats daarvan wordt er door de verzekeringnemer een éénmalige inleg gedaan. Deze moet dan in principe de volledige vooropgestelde kostprijs van de uitvaart zien in te dekken.

Hoe een uitvaartverzekering werkt is ook afhankelijk van het feit of je hebt gekozen voor een uitkering onder de vorm van geld of voor een uitkering in goederen en diensten. In het eerste geval ontvangen de nabestaanden het gespaarde bedrag voor de uitvaart. Op die manier kunnen ze alle kosten (of in ieder geval het merendeel van de kosten) betalen. Bij een natura uitvaartverzekering is dat anders. Dan is het namelijk zo dat er bepaalde goederen en diensten worden geleverd voor de uitvaart zonder dat er daarvoor nog extra kosten dienen te worden betaald.

Uitvaartverzekeringen vergelijken kan interessant zijn

Het antwoord op de bovenstaande vraag; “hoe werkt een uitvaartverzekering” heeft duidelijk gemaakt dat de werking van een dergelijke verzekering behoorlijke verschillen kan vertonen. Omwille van deze reden is het altijd interessant om even een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende uitvaartverzekeringen die er bestaan. Het uitvoeren van een dergelijke vergelijking zal namelijk meteen duidelijk maken welke optie voor jou het meest interessant is. Tegelijkertijd wordt bovendien ook duidelijk van welke verschillen er sprake kan zijn op vlak van verzekeringspremie.

Welke verschillende uitvaartverzekeringen bestaan er?

Wanneer je van plan bent om een uitvaartverzekering af te sluiten zal je in eerste instantie even willen bekijken welke soorten er allemaal op de markt zijn terug te vinden. We maken hierbij een onderscheid tussen de onderstaande drie uitvaartverzekeringen:

 • Kapitaal uitvaartverzekering;
 • Natura uitvaartverzekering;
 • Koopsom uitvaartverzekering;

In eerste instantie is er de kapitaal uitvaartverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat ze een bepaald bedrag uitbetaald aan de nabestaanden. Met dat bedrag kan dan vervolgens de uitvaart worden betaald. De hoogte van dit bedrag is uiteraard afhankelijk van de premie die werd betaald evenals van de polisvoorwaarden.

De tweede optie is de natura uitvaartverzekering. In dit geval is er geen sprake van een geldbedrag dat wordt uitbetaald aan de nabestaanden. In plaats daarvan worden er goederen evenals diensten aangeboden die bij een uitvaart horen. Voor menig aantal verzekeringsmaatschappijen geldt dat ze beschikken over een basispakket. Voor dit basispakket geldt dat ze eigenlijk bestaat uit alle standaard onderdelen van een uitvaart. Verder is het mogelijk om aanvullende verzekeringen af te sluiten die extra mogelijkheden met zich meebrengen voor de uitvaart.

Wat is een koopsom uitvaartverzekering?

In het merendeel van de gevallen kiezen mensen voor één van de twee hierboven aangehaalde uitvaartverzekeringen. Dit gezegd hebbende bestaat er ook nog een derde optie. Het gaat hierbij dan om de zogenaamde koopsom uitvaartverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat er éénmalig een bepaald geldbedrag wordt ingelegd. Bij overlijden kan dit bedrag dan worden uitbetaald aan de nabestaande waarmee (een deel van) de uitvaart kan worden betaald.

Waarom een uitvaartverzekering afsluiten?

De bovenstaande informatie zal voor jou waarschijnlijk wel duidelijk hebben gemaakt welke uitvaartverzekering het beste weet te voldoen aan je vooropgestelde verwachtingen. Voor heel wat mensen geldt echter in de praktijk dat ze toch nog twijfelen of een uitvaartverzekering afsluiten nu wel of niet interessant is. Er zijn absoluut een groot aantal redenen aan te halen om een dergelijke verzekering af te sluiten. De belangrijkste van deze redenen hebben we hieronder voor je opgesomd:

 1. Je geniet een levenslange dekking van de eerste premiebetaling;
 2. Het bedrag dat je verzekerd wordt bij overlijden volledig uitbetaald aan de nabestaanden;
 3. In bepaalde gevallen zijn ook kinderen verzekert door de uitvaartverzekering (niet altijd dus);
 4. Een uitvaartverzekeraar kan extra diensten aanbieden zoals nabestaandenzorg;
 5. Je nabestaanden krijgen meteen toegang tot het verzekerde bedrag;

Voor enkele van de bovenstaande voordelen die zijn verbonden aan een uitvaart verzekering geldt dat ze wellicht wat meer duiding vereisen. Neem nu bijvoorbeeld het feit of een uitvaartverzekering ook een dekking voorziet voor kinderen of niet. Standaard is het zo dat kinderen bij het merendeel van de uitvaartverzekeringen niet zijn verzekert. Er bestaan echter ook uitzonderingen. Controleer in ieder geval altijd goed de geldende polisvoorwaarden wanneer dit voor jou een must is.

Eveneens een belangrijk voordeel wat het voor velen pas echt de moeite waard maakt om het afsluiten van een uitvaartverzekering te overwegen heeft te maken met het feit dat nabestaanden meteen toegang krijgen tot het verzekerde bedrag. Dit betekent dat ze de kosten van de uitvaart niet uit eigen zak hoeven voor te schieten. Bovendien is het ook zo dat dit bedrag losstaand van de erfenis wordt uitgekeerd. Ook dit laatste is allerminst onbelangrijk om te weten.

Dekt een uitvaartverzekering ook een mogelijke repatriëring?

Een belangrijke en vaak gestelde vraag met betrekking tot de uitvaartverzekering heeft te maken met het feit of een mogelijke repatriëring wordt verzekert of niet. Het is immers best mogelijk dat de persoon die een dergelijke verzekering heeft onderschreven in het buitenland komt te overlijden. Voor sommige uitvaartverzekeraars geldt dat ze dit inderdaad mee dekken. Echter geldt dit niet voor elke verzekeraar. Ook op dit vlak is het dan ook van belang om even een grondige duik te nemen in de geldende voorwaarden van jouw (potentiële) uitvaart verzekering.

Met welke voorwaarden kan je worden geconfronteerd?

Heb je de keuze gemaakt om een uitvaart verzekering af te gaan sluiten? Dan dien je er rekening mee te houden dat je geconfronteerd kan worden met een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. In principe is het voor elke persoon mogelijk om een verzekering voor diens uitvaart af te sluiten, maar dan dient er wel rekening te worden gehouden met de geldende voorwaarden. In principe zijn er twee belangrijke eisen verbonden aan een uitvaartverzekering afsluiten, namelijk:

 1. Je mag de bepaalde maximumleeftijd door de verzekeraar niet overschrijden;
 2. In het merendeel van de gevallen is een gezondheidsverklaring vereist;

De maximale leeftijd waarop er een uitvaartverzekering kan worden afgesloten is niet wettelijk vastgelegd. Het is dan ook aan de verzekeraar om dit te bepalen. In de praktijk wordt er hiervoor doorgaans een leeftijd gehanteerd van 69 of 75 jaar. Voor heel wat mensen die (ongeveer) de maximale leeftijd hebben bereikt geldt dat ze eventueel wel nog kunnen kiezen voor het afsluiten van een koopsom uitvaartverzekering. In dat geval dient de verzekeringnemer echter uiteraard wel voldoende financiële middelen voor handen te hebben om de vereiste inleg in één keer te voldoen.

De vereiste gezondheidsverklaring

Voor een verzekeraar is het zeer belangrijk dat de verzekeringnemer gedurende een voldoende periode de vastgestelde premie voor de uitvaartverzekering kan betalen. Het is mede omwille van deze reden dat er voor het afsluiten van het merendeel van de uitvaartverzekeringen op de markt een gezondheidsverklaring is vereist. Ernstig zieke mensen worden doorgaans geweigerd voor een uitvaartverzekering. Biedt een verzekeraar die mogelijkheid wel aan? Ook in dat geval is er in veel gevallen uitsluitend sprake van een zogenaamde koopsom uitvaartverzekering.

Voor bovenstaande geldt dat er op de markt ook uitzonderingen zijn terug te vinden. Er zijn immers wel degelijk verschillende uitvaartverzekeraars die ervoor kiezen om een dergelijke verzekering zonder medische acceptatie aan te bieden. In dat geval moet je er wel rekening mee houden dat er een soort van wachttijd kan worden ingelast. Voor verschillende verzekeraars geldt dan ook dat ze bijvoorbeeld tijdens de eerste twee jaar geen of slechts een gedeeltelijke uitkering voorzien bij overlijden. Dat is natuurlijk niet optimaal, maar zo is het ook voor bijvoorbeeld zieke mensen toch mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Hoeveel bedragen de kosten van een uitvaartverzekering?

De kosten van een uitvaartverzekering.

Een uitvaart staat erom bekend gepaard te gaan met een significant prijskaartje. Voor een gemiddelde uitvaart zijn de kosten op moment van schrijven gelegen tussen de 3.000 en 5.000 euro. Voor heel veel mensen is dit uiteraard een behoorlijk stevige kostprijs. Het is mede omwille van deze reden dat een uitvaart verzekering afsluiten door heel wat personen sterk wordt overwogen.

De gemiddelde kosten uitvaartverzekering waar je rekening mee moet houden vallen in de praktijk ook zeer goed mee. Dat is het gevolg van het feit dat de premie wordt gespreid over maandelijkse termijnen. Hoeveel je exact dient te betalen is afhankelijk van de aanvangsleeftijd. Op moment van schrijven kan er rekening worden gehouden met de onderstaande premies:

 • Gemiddeld 7 euro per maand voor een kapitaal van 6.500 euro met een aanvangsleeftijd van 20 jaar. Voor een kapitaal van 10.000 euro geldt een premie van 10,50 euro per maand.
 • Gemiddeld 11,50 euro per maand voor een kapitaal van 6.500 euro met een aanvangsleeftijd van 40 jaar. Voor een kapitaal van 10.000 euro geldt een premie van 18,50 euro per maand.
 • Gemiddeld 24 euro per maand voor een kapitaal van 6.500 euro met een aanvangsleeftijd van 60 jaar. Voor een kapitaal van 10.000 euro geldt een premie van 38,50 euro per maand.

De premie uitvaartverzekering die je moet betalen is dus afhankelijk van twee verschillende factoren. In eerste instantie is er de leeftijd waarop je begint met sparen, maar daarnaast is er natuurlijk ook de hoogte van het bedrag dat je wil verzekeren voor jouw uitvaart. Let op, vaak kiezen mensen ervoor om de goedkoopste uitvaartverzekering af te sluiten. Het is echter best mogelijk dat deze verzekering beschikt over beperkte voorwaarden waardoor niet alle door jou vooropgestelde eisen voor de uitvaart standaard vergoed zullen kunnen worden. Wees er dus altijd waakzaam voor dat je nabestaanden niet alsnog met een niet onaanzienlijke kostprijs zullen worden geconfronteerd.

Kan je eenvoudig je premie uitvaartverzekering berekenen?

De premie uitvaartverzekering die je moet betalen is niet vastgesteld. Dat heeft als gevolg dat een verzekeraar min of meer zelf kan bepalen welke premie hij voor deze verzekering in rekening brengt. Je premie uitvaartverzekering berekenen is helemaal niet moeilijk. Vaak is het uitvoeren van zo’n berekening zelf niet nodig. Voor menig aantal verzekeraars geldt namelijk dat ze op hun website een duidelijke tabel plaatsen die aangeeft met welke premie je (ongeveer) rekening kan houden.

Het is natuurlijk ook best mogelijk dat jij een gedetailleerde berekening uit zal willen voeren. Dat kan bijvoorbeeld een vereiste zijn wanneer je over zeer strikte eisen beschikt. Zoals hierboven reeds aangegeven is het zo dat er vooral twee specifieke elementen bepalend zijn voor de premie van je uitvaartverzekering. Het gaat hierbij dan concreet om:

 • De leeftijd waarop je beslist om de verzekering af te sluiten;
 • Het bedrag waarvoor je de rekening wenst af te sluiten;

Ga je jouw premie uitvaartverzekering berekenen? Hou er dan ook altijd rekening mee dat je er goed aan doet om een vergelijking uit te voeren. Alleen op deze manier is het immers mogelijk om de premie voor de uitvaart verzekering bij verschillende verzekeraars tegenover elkaar af te wegen.

Een goedkope uitvaartverzekering afsluiten, de pro’s en contra’s

Dat je jezelf de vraag stelt welke uitvaartverzekering nu precies de beste is, is uiteraard niet meer dan normaal. Door heel wat mensen wordt op dit vlak de keuze gemaakt om de meest goedkope uitvaartverzekering af te sluiten. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, alleen zijn er op dit vlak verschillende zaken waar je rekening mee moet houden. In eerste instantie is er het bedrag waarvoor je een dergelijke verzekering gaat afsluiten.

De kans bestaat dat je wel enigszins in gedachten hebt hoe je graag wil dat jouw uitvaart er ongeveer uit moet komen te zien. Op basis van deze eisen kan je een inschatting laten maken van het benodigde budget. Staar je hier echter nog niet op blind.

In veel gevallen spreekt het voor zich (en dat is maar goed ook) dat de uitvaart waar iemand zich voor laat verzekeren zich op een bepaald moment nog zeer ver in de toekomst zal bevinden. Het is dan ook mogelijk dat de kosten voor een uitvaart in tussentijd sterk zijn opgelopen. Mede omwille van deze reden wordt het vaak aangeraden om je beter voor een iets hoger bedrag te laten verzekeren. Vaak is het zo dat verzekeraars de keuze maken om de premie jaarlijks te indexeren. Dit zou er dan op termijn voor moeten zorgen dat de kosten voor de uitvaart nog steeds volledig zijn verzekert.

De goedkoopste uitvaartverzekering vinden, hoe ga je te werk?

Ondanks het feit dat de goedkoopste uitvaartverzekering in de praktijk met zekerheid niet altijd de beste is moet het wel gezegd dat de premie die moet worden betaald bij mogelijke verzekeringnemers uiteraard wel een niet onbelangrijke rol speelt. Het spreekt immers voor zich dat je niet elke maand rekening zal willen houden met een torenhoog prijskaartje. Dat hoeft ook niet.

Het vinden van de goedkoopste uitvaartverzekering is mogelijk door het uitvoeren van een vergelijking tussen de verschillende aanbieders van dergelijke verzekeringen. Van cruciaal belang daarbij is aldus om je niet blind te staren op enkel en alleen de premie die wordt aangerekend. Weeg de hoogte van de premie dan ook altijd af tegenover de polisvoorwaarden waar je op kan rekenen. Enkel en alleen op die manier zal je een echt goede uitvaartverzekering kunnen vinden.

Wat is de beste uitvaartverzekering?

De beste uitvaartverzekering.

De informatie op deze pagina heeft reeds aangetoond dat er heel wat verschillende uitvaartverzekeringen op de markt zijn terug te vinden. Niet alleen maken we daarbij een onderscheid tussen verschillende soorten uitvaartverzekeringen, daarnaast is het zo dat deze ook door menig aantal verschillende verzekeraars worden aangeboden. Wanneer jij het met zekerheid meest interessante exemplaar wenst af te sluiten is het altijd een goed idee om een vergelijking uit te voeren. Daarbij is het vooral van belang om rekening te houden met je persoonlijke eisen.

In tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden is het in de praktijk vrij complex om voor iedereen de beste uitvaartverzekering aan te geven. Dit niet in het minst omdat de een bijvoorbeeld een voorkeur heeft voor een natura uitvaartverzekering terwijl de ander liever een kapitaal uitvaartverzekering zal willen afsluiten. Het spreekt bovendien voor zich dat ook de verzekerde waarde in de praktijk aanzienlijke verschillen kan vertonen. Even zelf een grondige vergelijking uitvoeren is dan ook de meest aangewezen manier om er voor jou de beste uitvaartverzekeringen die op de markt zijn terug te vinden te ontdekken.

Kan je een uitvaartverzekering afkopen?

Verschillende uitvaartverzekeraars bieden verzekeringnemers de mogelijkheid om ervoor te kiezen om hun uitvaart verzekering af te kopen. Een uitvaartverzekering afkopen mag dan mogelijk zijn, dat maakt het daarom nog niet interessant, in tegendeel. Het afkopen van deze verzekering zorgt er in de praktijk voor dat er niet alleen wordt gestopt met het betalen van de premie, daarnaast wordt het reeds opgespaarde bedrag ook uitbetaald. Dit echter mits aftrek van de nodige kosten. Het is net hier dat het schoentje wringt. De aftrek van deze kosten zorgt er namelijk voor dat je veel verlies maakt.

Van belang om rekening mee te houden bij het afkopen van een uitvaartverzekering is dus dat je altijd een significant verlies gaat lijden. Dat is niet in het minst het gevolg van het feit dat de eerste jaren waarin je premie betaalt er voornamelijk bepaalde kosten zullen worden betaald. In ieder geval, het afkopen van deze verzekering is in de praktijk eigenlijk nooit interessant.

Kan je een uitvaartverzekering oversluiten?

Het is natuurlijk best mogelijk dat je op een zeker ogenblik niet meer tevreden bent over de begrafenisverzekering of crematieverzekering die je hebt afgesloten. In dat geval kan het idee gaan spelen om je verzekering te gaan oversluiten. Een uitvaartverzekering oversluiten wordt in de praktijk eigenlijk sterk afgeraden. Dat niet in het minst omdat je in dat geval geconfronteerd zal worden met vrij hoge kosten. Zelfs wanneer een andere verzekeraar je een meer voordelige verzekeringspremie aan kan bieden zorgen de kosten voor een overstap er doorgaans voor dat het alsnog niet interessant zal zijn om over te stappen naar een andere verzekeraar.

Een uitvaartverzekering oversluiten is dus niet interessant, maar bestaan er alternatieven voor? Zeker. Overstappen uitvaartverzekering is namelijk in de praktijk niet vereist wanneer je extra kosten wenst in te dekken. Je kan er immers voor kiezen om het verzekerde bedrag van je huidige verzekering te verhogen. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om een extra verzekering af te sluiten. Welke optie voor jou nu precies de meest interessante is, is uiteraard aan jou om te bepalen.

Een uitvaartverzekering wel of niet afsluiten?

De keuze tussen een uitvaartverzekering wel of niet afsluiten is er natuurlijk één die je in de praktijk vooral zelf moet maken. Van belang om rekening mee te houden is dat de kosten voor een begrafenis of crematie vandaag de dag reeds vrij hoog zijn gelegen. Bovendien is de algemene verwachting dat deze kosten in de toekomst alleen maar nog duurder zullen worden. Een uitvaartverzekering afsluiten zorgt ervoor dat je zelf op een toegankelijke manier kan sparen voor de toekomstige kosten voor jouw uitvaart. Op deze manier kan je jouw nabestaanden deze kosten besparen.

Heb je dus met andere woorden echt een uitvaartverzekering nodig? Misschien niet, maar we zijn er wel van overtuigd dat je nabestaanden het zonder meer zullen weten te waarderen.

Tijdens een uitvaartverzekering berekenen zal al snel duidelijk worden dat de premie die je hiervoor moet betalen zeer toegankelijk is. Dat is niet in het minst het gevolg van het feit dat de premie maandelijks over een lange(re) termijn kan worden betaald. De enige uitzondering hierop vormt de zogenaamde koopsom uitvaartverzekering. Voor deze verzekering geldt dan ook dat er sprake is van een éénmalige inleg in de verzekering. Dit type begrafenisverzekering of crematieverzekering biedt vooral een interessante optie voor mensen die tegen de maximumleeftijd aanzitten.

Veelgestelde vragen

Wel of geen uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering sluit je geen verzekering af voor jezelf, maar wel voor je nabestaanden. Zo voorkom je dat zij worden geconfronteerd met de toch wel aanzienlijke kosten die tegenwoordig gepaard kunnen gaan met een uitvaart. Veel mensen vinden een uitvaartverzekering de moeite waard om af te sluiten.

Wat als je geen uitvaartverzekering hebt?

Een uitvaartverzekering afsluiten is niet verplicht. Wanneer je er niet voor kiest om een dergelijke verzekering af te sluiten betekent dit dat je nabestaanden zelf moeten opdraaien voor de kosten van de uitvaart. Het is dus aan jou om te bepalen of je hen deze kosten wil besparen of niet.

Uitvaartverzekering laten uitbetalen, hoe werkt dat?

Wil je op een zeker ogenblik je uitvaartverzekering laten uitbetalen? Hou er dan rekening mee dat je hier een afkoopvergoeding voor zal betalen. De resterende afkoopsom zal dan worden uitbetaald. Raadpleeg je polisvoorwaarden om te weten hoeveel de afkoopvergoeding precies zal bedragen.

Heb ik een uitvaartverzekering?

Soms is het voor mensen niet duidelijk of ze nu ooit wel of niet een bepaalde verzekering hebben afgesloten. Dat geldt ook voor de uitvaartverzekering. Dit kan je navragen bij je verzekeraar of bij het verbond van verzekeraars. Zo weet je meteen of je al dan niet een uitvaartverzekering hebt.

Wat is het vrij te besteden bedrag van een uitvaartverzekering?

Bij een kapitaal uitvaartverzekering is er sprake van een verzekering met vrij te besteden bedrag. Van de nabestaanden wordt verwacht dat ze hiermee de kosten voor de begrafenis of crematie betalen. In veel gevallen is dit echter niet verplicht. Het geld kan immers vrij worden besteed.

Wat is een uitvaartverzekering in geld?

Bij een uitvaartverzekering in geld is er sprake van een geldbedrag dat aan de nabestaanden wordt uitbetaald. Er wordt verwacht van de nabestaanden dat ze dit bedrag gebruiken om de kosten te vergoeden voor de begrafenis of de crematie. Dat is echter doorgaans niet verplicht.

Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is niet hetzelfde als een overlijdensrisicoverzekering. Voor deze eerste geldt dat ze levenslang is en altijd uitkeert bij overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering keert uitsluitend uit wanneer de verzekeringnemer overlijdt voor de einddatum. De overlijdensrisicoverzekering kan bovendien bijvoorbeeld ook de kosten dekken voor de aflossing van de hypotheek.

Uitvaartverzekering afsluiten op hoge leeftijd, is het mogelijk?

Voor de uitvaartverzekering is geen wettelijke leeftijdsgrens van toepassing. Dit betekent dat het aan de verzekeraar is om te bepalen tot op welke leeftijd hij intekenen op diens uitvaartverzekering mogelijk maakt. In de praktijk varieert deze leeftijd van 69 tot 75 jaar.

Uitvaartverzekering afkopen en de belasting?

Een uitvaartverzekering afkopen is eigenlijk zo goed als altijd mogelijk. Echter is een dergelijke verzekering afkopen niet gunstig. Er worden immers heel wat kosten van het bedrag afgetrokken. Het uiteindelijke bedrag is wel netto en wordt niet bij je inkomen opgeteld. Er zijn aldus ook geen (verdere) belastingen op verschuldigd.

Welke uitvaartverzekering vraagt geen gezondheidsverklaring?

Een goedkope uitvaartverzekering afsluiten zonder gezondheidsverklaring is mogelijk. Verzekeraars die deze optie aanbieden hanteren daarvoor wel een bepaalde wachttijd. Dit betekent dat er bijvoorbeeld de eerste twee jaar geen of slechts een gedeeltelijke uitkering gebeurt bij het overlijden van de persoon die de verzekering heeft afgesloten.

Uitvaartverzekeringen en box 3? Hoe werkt het?

Verzekeringen die een kapitaal uitkeren behoren tot de bezittingen voor box 3 in de belastingaangifte. Er zijn echter uitzonderingen. Een kapitaal uitvaartverzekering die een bedrag ineens uitkeert bij overlijden is vrijgesteld indien er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Wat kost een uitvaartverzekering?

Bij de premie uitvaartverzekering berekenen zal snel duidelijk worden dat verschillende factoren de kosten van deze verzekering beïnvloeden. Het gaat hierbij niet alleen om het bedrag waarvoor je, je uitvaart wenst te verzekeren, maar ook om de leeftijd waarop je de verzekering afsluit. De uitvaartverzekering kosten zijn ook afhankelijk van de verzekeraar.

Navigatie

Nieuws & Artikelen van ons Blog