Begrafenisverzekering vergelijken

Voor menig aantal mensen geldt dat ze hun nabestaanden graag de kosten willen besparen die gepaard gaan met hun uitvaart. Dat is natuurlijk een zeer nobele gedachte, maar hoe krijg je dat nu eigenlijk voor mekaar? Zeer eenvoudig, door het afsluiten van een begrafenisverzekering natuurlijk! Een dergelijke verzekering zorgt ervoor dat je alle (of toch de meeste) kosten die zijn verbonden aan jouw toekomstige uitvaart kan laten dekken. Je betaalt hiervoor een bepaalde verzekeringspremie of een éénmalige inleg zodat jouw nabestaanden zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële gevolgen die zijn verbonden aan jouw uitvaart.

Wil jij graag meer te weten komen over dit type van verzekering en zou je graag willen ontdekken hoe je jouw begrafenisverzekering kan vergelijken? Dan is het zeker interessant om even de onderstaande informatie door te nemen.

Direct naar

Wat is een begrafenisverzekering?

Begrafenisverzekering
Begrafenisverzekering

Een begrafenisverzekering is een verzekering die je eigenlijk niet afsluit voor jezelf. Door het afsluiten van een dergelijke verzekering zorg je er namelijk voor dat je voorkomt dat je nabestaanden worden geconfronteerd met de stevige kosten die gepaard gaan met jouw toekomstige uitvaart. Het spreekt voor zich dat het overlijden van een persoon altijd een aangrijpende gebeurtenis is. Het levert heel wat mensen in de praktijk dan ook behoorlijk wat verdriet op.

Door ervoor te kiezen om een uitvaartverzekering af te sluiten kan je ervoor zorgen dat je nabestaanden zich alvast geen zorgen hoeven te maken over het kostenplaatje van je uitvaart. Zo kan je hun toch wel een behoorlijk aantal niet onbelangrijke kopzorgen besparen. Dit is voor het merendeel van de mensen dan ook een uitstekende reden om te kiezen voor een begrafenisverzekering afsluiten.

Welke begrafenisverzekeringen bestaan er precies?

De ene begrafenisverzekering is de andere niet. Zoveel zal tijdens het uitvoeren van een vergelijking al vrij snel duidelijk worden. Het is dan ook altijd goed om voor jezelf op voorhand even te bepalen naar welk type uitvaartverzekering jouw voorkeur uitgaat. We maken hierbij een onderscheid tussen:

 • De kapitaal begrafenisverzekering;
 • De natura begrafenisverzekering;
 • De koopsom begrafenisverzekering;

Voor de eerste twee begrafenisverzekeringen geldt dat er door de verzekeringnemer een periodieke verzekeringspremie dient te worden betaald. Dit gedurende een bepaalde, bij het afsluiten van de overeenkomst vastgestelde termijn. In het geval van een kapitaal uitvaartverzekering wordt ervoor gekozen om bij overlijden het verzekerde kapitaal uit te betalen aan de nabestaanden. Dat geldt niet voor de natura variant.

Voor dit type verzekering geldt immers in de praktijk dat ze bepaalde goederen en diensten levert voor de uitvaart in kwestie. In beide gevallen is het in ieder geval zo dat de nabestaanden de vaak zware kosten van de uitvaart niet voor hun eigen rekening moeten nemen.

Wat is de koopsom begrafenisverzekering?

De derde optie waarover je beschikt is het afsluiten van de koopsom begrafenisverzekering. Voor dit type van verzekering geldt dat ze in de praktijk net wat minder populair is. Dat niet in het minst omdat het bedrag waarvoor je, je uitvaart wenst te laten verzekeren in één keer dient te worden betaald. Je moet dus met andere woorden toch best over een bepaald geldbedrag beschikken om deze verzekering af te kunnen sluiten. In bepaalde gevallen is deze begrafenisverzekering afsluiten echter de enige mogelijkheid waar mensen over kunnen beschikken. Dit kan zowel gelden voor mensen die ernstig ziek zijn als voor mensen die reeds de maximumleeftijd hebben bereikt.

Wat zijn de voorwaarden voor een begrafenisverzekering?

Net zoals het geval is bij andere verzekeringen geldt ook voor een begrafenisverzekering afsluiten dat er rekening dient te worden gehouden met een aantal voorwaarden. Zo moet je er bijvoorbeeld rekening mee houden dat er doorgaans altijd sprake is van een bepaalde minimumleeftijd. Doorgaans wordt hiervoor een leeftijd gehanteerd van minstens 18 jaar. Tot aan die leeftijd is het eventueel mogelijk om de kinderen mee te verzekeren met de ouders. Of dat daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort is echter in de praktijk afhankelijk van de begrafenisverzekering in kwestie.

Niet alleen geldt voor een begrafenis afsluiten dat er rekening moet worden gehouden met een bepaalde minimumleeftijd, er is ook sprake van een bepaalde maximumleeftijd. Voor deze laatste geldt dat ze wordt bepaald door de verzekeraar in kwestie. Deze leeftijd kan zijn gelegen op 69 jaar, maar kan bijvoorbeeld ook 75 jaar bedragen. Heb je de maximumleeftijd bereikt? Dan is het nog altijd mogelijk dat je een verzekering voor je begrafenis kan afsluiten. Echter gaat het dan doorgaans uitsluitend nog om een zogenaamde koopsom begrafenisverzekering.

Wat betekent de medische acceptatie precies?

Mogelijks één van de belangrijkste voorwaarden die zijn verbonden aan het afsluiten van een begrafenisverzekering heeft te maken met de zogenaamde medische acceptatie die vereist kan zijn. In zowat alle gevallen is het zo dat een uitvaartverzekeraar enkel en alleen een uitvaartverzekering wenst toe te kennen op het moment dat er sprake is van medische acceptatie. Dat betekent helaas meteen ook dat het voor bijvoorbeeld chronisch zieke personen lastiger kan zijn om een dergelijke verzekering af te kunnen sluiten. Lastig betekent echter niet onmogelijk.

Zelfs wanneer er sprake is van ernstig zieke personen geldt voor heel wat uitvaartverzekeraars dat ze nog altijd bereid zijn om een begrafenisverzekering te verstrekken. Echter is er hierbij dan in de praktijk wel doorgaans sprake van een bepaalde wachttijd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat er in de verzekeringsovereenkomst wordt opgenomen dat de verzekering niet of slechts gedeeltelijk zal uitbetalen wanneer de verzekeringnemer binnen een bepaalde periode (doorgaans minstens twee jaar) komt te overlijden. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde waar je in de praktijk bij een begrafenisverzekering afsluiten uiteraard wel zeker en vast rekening mee zal willen houden.

Wat kost een begrafenisverzekering?

Een zeer belangrijke vraag die heel wat potentiële verzekeringnemers zich stellen is uiteraard “wat kost een begrafenisverzekering”? Een concreet antwoord geven op deze vraag is echter niet zomaar mogelijk. Dat omwille van drie verschillende redenen, namelijk:

 • De premie is afhankelijk van de uitvaartverzekeraar van je keuze;
 • Jouw instapleeftijd kan de hoogte van de verschuldigde premie flink beïnvloeden;
 • De eisen van de verzekeringnemer zijn van grote invloed op de verzekeringspremie;

De premie van een begrafenisverzekering is niet bij wet vastgesteld. Dat betekent dat een verzekeraar hiervoor eigenlijk mag vragen wat hij of zij wil. Dat is echter niet alles. Daarnaast is er namelijk ook de instapleeftijd waar aandacht aan dient te worden besteed. Hoe ouder je bent, des te hoger de verzekeringspremie zal komen te liggen. Dit simpelweg omdat je dan volgens de verzekeraar over minder tijd beschikt om de premies te kunnen voldoen zodat de waarde van de uitvaart met zekerheid volledig kan worden verzekert.

Tot slot spreekt het voor zich dat ook de eisen van de verzekeringnemer een niet onaanzienlijke impact kunnen hebben op de kosten van een begrafenisverzekering. Er wordt door de uitvaartverzekeraar in de praktijk altijd gevraagd of je over specifieke eisen beschikt als potentiële verzekeringnemer. Op basis van deze eisen wordt dan een bedrag bepaald dat zou zijn vereist om dergelijke eisen te kunnen inwilligen. Hoe hoger dat bedrag is gelegen, des te hoger uiteraard ook de kosten voor jouw uitvaartverzekering zullen komen te liggen. Dat spreekt uiteraard voor zich.

Zijn de kosten van een begrafenisverzekering aftrekbaar?

De voorwaarden die verbonden zijn aan bepaalde verzekeringen kunnen naarmate de tijd vordert uiteraard veranderen. De kans is bijzonder groot dat we je hier eigenlijk niets nieuws vertellen. Dat is ook het geval gebleken voor de begrafenisverzekering. Veel mensen vragen zich namelijk af of een begrafenisverzekering aftrekbaar is of niet. Deze vraag is ingegeven door het feit dat dit in het verleden daadwerkelijk mogelijk was. Echter is daar ondertussen verandering in gekomen. Sinds 1 januari 2019 is het dan ook niet langer mogelijk om de betaalde premies voor je begrafenisverzekering af te trekken van je belastingen. Hier moet je dus wel rekening mee houden.

Toch kunnen genieten van een belastingvoordeel?

Standaard is het dus zo dat de premies die je betaalt voor het afsluiten van je begrafenisverzekering niet fiscaal aftrekbaar zijn. Dit betekent echter niet dat je helemaal niet kan genieten van een belastingvoordeel. Er wordt namelijk een uitzondering gemaakt voor de zogenaamde koopsom uitvaartverzekering. In het geval van een dergelijke begrafenisverzekering is het namelijk zo dat er geen sprake is van een periodieke verzekeringspremie die is verschuldigd. In plaats daarvan dient de verzekeringnemer in kwestie in één keer een vrij significant bedrag te betalen.

Zowel voor een koopsom uitvaartverzekering als voor een zogenaamde uitvaartdeposito geldt dat er over een bepaald bedrag tot een zeker maximum geen vermogensrendementsheffing dient te worden betaald. De Belastingdienst zal er dan ook in de praktijk niet voor kiezen om dit bedrag mee te nemen bij de berekening van het eigen vermogen in box 3 van de belastingaangifte. Hoeveel dat bedrag precies bedraagt kan in de praktijk sterk afhankelijk zijn van het jaar in kwestie. Omwille van deze reden worden op deze pagina geen exacte bedragen genoemd.

Is de begrafenis zelf wel fiscaal aftrekbaar?

Misschien minder relevant voor jouzelf, maar wel interessant om te weten is dat de uitvaart voor je nabestaanden wel fiscaal aftrekbaar is. Dit geldt voor een niet onaanzienlijk aantal verschillende elementen die betrekking hebben tot een uitvaart. Denk hierbij dan niet alleen aan de kist, maar ook aan de bloemen, de plechtigheid, het grafmonument en de opbaring, etc. Voor deze kosten geldt dat ze fiscaal aftrekbaar zijn van de aangifte erfbelasting. Let wel, het gaat hierbij enkel en alleen om de kosten die niet worden vergoed door de uitvaartverzekering.

Kan je een begrafenisverzekering opzeggen?

In de praktijk stellen heel wat mensen zich de vraag of ze ervoor kunnen kiezen om hun afgesloten begrafenisverzekering op te zeggen of niet. In principe is dat mogelijk. Vooraleer deze keuze te maken is het echter altijd van belang om jezelf de vraag te stellen in welke mate dit ook echt interessant is. Bij het opzeggen of oversluiten van je begrafenisverzekering is het namelijk in de praktijk altijd zo dat je geconfronteerd zal worden met bepaalde kosten die zijn verschuldigd.

Voor deze kosten geldt dat ze behoorlijk hoog kunnen oplopen. Ze zouden er dan ook zomaar voor kunnen zorgen dat je een significant deel van het reeds gespaarde bedrag in rook ziet opgaan. Het spreekt voor zich dat, dat niet bepaald de bedoeling kan zijn. Gelukkig is het in de praktijk zo dat er hier bepaalde alternatieven voor bestaan. Veel mensen willen bijvoorbeeld graag hun bestaande begrafenisverzekering opzeggen omdat ze een hogere waarde willen laten verzekeren. Dat is echter ook mogelijk zonder dat je een nieuwe polis afsluit. Je kan dan ook kiezen voor:

 • Bijverzekeren binnen de bestaande begrafenisverzekering;
 • Het afsluiten van een extra begrafenisverzekering;

Bovenstaande twee opties zijn in de praktijk veel interessanter dan het oversluiten of opzeggen van je bestaande verzekering. Op deze manier zal je immers niet met vervelende kosten worden geconfronteerd terwijl je toch jouw toekomstige begrafenis perfect voor de gewenste waarde kan laten verzekeren. Zo sla je dus eigenlijk twee vliegen in één klap.

Wat maakt begrafenisverzekering vergelijken zo belangrijk?

Het spreekt voor zich dat je niet alleen je nabestaanden de hoge kosten van jouw uitvaart zal willen besparen. Daarnaast is het in de praktijk namelijk uiteraard ook zo dat jij graag een zo voordelig mogelijke premie zal willen betalen voor het afsluiten van jouw uitvaartverzekering. Dat kan. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat er onderling tussen de verschillende verzekeraars op de markt sprake kan zijn van niet onbehoorlijke premieverschillen. Daarmee maken we meteen duidelijk dat het zeer belangrijk kan zijn om ervoor te kiezen om een vergelijking uit te voeren.

Je begrafenisverzekering vergelijken is echter niet alleen noodzakelijk omdat de premie kan verschillen afhankelijk van de uitvaartverzekeraar in kwestie. Dat geldt namelijk ook voor de voorwaarden.

Waar rekening mee houden bij begrafenisverzekering vergelijken?

Indien je met zekerheid de beste begrafenisverzekering voor jouw uitvaart zal willen kunnen afsluiten is het dus altijd van belang om even een vergelijking uit te voeren. Bij een begrafenisverzekering vergelijken zal je kunnen vaststellen dat er in eerste instantie bepaalde standaard gegevens zullen worden gevraagd. Concreet gaat het hierbij in de praktijk dan om:

Begrafenisverzekering vergelijken
Begrafenisverzekering vergelijken.
 • Het profiel van de verzekeringnemer (de leeftijd, de gezondheidssituatie, etc.);
 • Het type begrafenisverzekering die hij of zij wenst af te sluiten;

De antwoorden op bovenstaande vragen zullen ervoor zorgen dat de basis voor jouw begrafenisverzekering vergelijking meteen zal zijn gelegd. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er ook met nog een aantal andere zaken rekening zal dienen te worden gehouden. Denk hierbij dan concreet aan de aandachtspunten die hieronder staan opgesomd:

 • Worden je kinderen tot een bepaalde leeftijd standaard meeverzekerd?
 • Is er sprake van een gedekte repatriëring bij overlijden in het buitenland?
 • Wordt er nabestaandenzorg en een digitale wilsbeschikking aangeboden of niet?

Bovenstaande aandachtspunten maken eens temeer duidelijk dat begrafenisverzekeringen in de praktijk onderling niet onaanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Jouw mogelijke begrafenisverzekering vergelijken is dan ook altijd sterk aanbevolen. Dit dus niet alleen omdat er sprake kan zijn van een verschil in premie, daarnaast is het ook zo dat een bepaalde verzekering je op vlak van voorwaarden duidelijk beter kan liggen in vergelijking met een ander exemplaar. Enkel en alleen door te vergelijken zal je met zekerheid de voor jou beste begrafenisverzekering ontdekken.

Wat maakt een begrafenisverzekering vergelijken nu precies zo interessant?

Een begrafenisverzekering vergelijken is eigenlijk de enige manier om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van het precieze aanbod met begrafenisverzekeringen dat op de markt is terug te vinden. Voor heel wat mensen geldt in eerste instantie vaak dat ze vermoeden dat al deze verzekeringen eigenlijk wel min of meer hetzelfde zijn. Dat is echter zeker niet juist, in tegendeel. De informatie die hierboven staat aangegeven heeft bijvoorbeeld reeds duidelijk gemaakt dat niet alleen de kosten, maar ook de voorwaarden van begrafenisverzekeringen danig kunnen verschillen.

Hoe dan ook is het vooraleer een bepaalde verzekering af te sluiten altijd van belang om even een vergelijking uit te voeren. Dit niet in het minst omdat er eigenlijk alleen maar voordelen aan verbonden zijn. Een begrafenisverzekering vergelijken is dan ook steeds:

 • Eenvoudig en bovendien zeer snel mogelijk;
 • Kosteloos en vrij van enige verplichting;
 • Financieel interessant, want het kan je helpen besparen;

Bovendien is er nog een extra reden aan te halen waarom jouw potentiële begrafenisverzekering vergelijken interessant kan zijn. Het is namelijk vaak zo dat er door uitvaartverzekeraars verspreid over het jaar bepaalde promoties worden aangeboden. Voor deze promoties geldt dat ze er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat je gedurende een bepaalde periode kan rekenen op nog minder kosten. Dit alles zorgt ervoor dat je er niet van onderuit kan om een vergelijking uit te voeren.