Dela uitvaartverzekering

Dela uitvaartverzekering
Dela uitvaartverzekering.

Wanneer het aankomt op je uitvaart spreekt het voor zich dat je graag niets aan het toeval over zal willen laten. Het is dan ook mede omwille van deze reden dat heel wat mensen ervoor kiezen om de Dela uitvaartverzekering af te sluiten. Voor deze uitvaartverzekeraar geldt dat ze werd opgericht in het jaar 1937. Ondertussen is ze uitgegroeid tot één van de grootste uitvaartverzekeraars van niet alleen Nederland, maar ook van België.

De coöperatie beschikt op moment van schrijven ook over 60 crematoria en uitvaartcentra die verspreid over Nederland zijn terug te vinden. Overweeg jij net als zovele anderen ook om een Dela uitvaartverzekering af te sluiten? Lees dan vooral snel verder!

Ga direct naar

Kennismaking met uitvaartverzekeraar Dela

Laat ons in eerste instantie even kijken naar wie de uitvaartverzekeraar Dela nu precies is. Voor deze partij geldt dat ze werd opgericht in het jaar 1937. De oprichting gebeurde toen onder de naam ‘Draag Elkanders Lasten’. De oprichters hadden dan ook als voornaamste doel om een einde te maken aan het openlijke standsverschil waarmee mensen werden begraven. Er was eigenlijk sprake van drie belangrijke uitgangspunten, namelijk:

  • Solidariteit;
  • Verbondenheid;
  • Zorg voor elkaar;

In het jaar 1942 werd de begrafenisvereniging omgevormd tot een zogenaamde coöperatie. Het betreft hier een vereniging zonder winstoogmerk waarbinnen de leden voor elkaar opkomen. Ondertussen spreekt het voor zich dat Dela is uitgegroeid tot één van de bekendste en aldus tevens ook één van de grootste en belangrijkste uitvaartverzekeraars van Nederland.

Hoe een Dela uitvaartverzekering afsluiten?

Eén van de belangrijkste troefkaarten van Dela en de Dela uitvaartverzekering heeft betrekking tot de enorme keuzevrijheid waar je als verzekeringnemer over beschikt. In eerste instantie maken we sowieso een onderscheid tussen twee verschillende opties voor wat een Dela uitvaartverzekering afsluiten betreft. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende:

  • De natura uitvaartverzekering van Dela;
  • De combinatieverzekering van Dela;

In het eerste geval wordt doorgaans (nagenoeg) alles met betrekking tot de uitvaart niet alleen geregeld, maar ook betaald door Dela. Dit betekent dat er geen echte uitbetaling zal gebeuren aan de nabestaanden. In eerste instantie kan dit misschien een beetje vervelend lijken, maar anderzijds heb je op deze manier wel de zekerheid dat het geld daadwerkelijk voor je uitvaart wordt gebruikt.

Er is echter ook nog een tweede optie waar je voor kan kiezen. Een Dela uitvaartverzekering afsluiten is namelijk ook mogelijk onder de vorm van een combinatieverzekering. In dit geval is er eigenlijk sprake van het beste van twee werelden. Enerzijds worden de basisdiensten in natura gedekt, maar daarnaast is er ook sprake van een bepaald geldbedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd.

Tot welke leeftijd kan je een uitvaartverzekering Dela afsluiten?

De maximumleeftijd waar rekening mee moet worden gehouden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is in de praktijk sterk afhankelijk van de uitvaartverzekeraar in kwestie. Een Dela begrafenisverzekering afsluiten behoort tot de mogelijkheden tot aan de leeftijd van 75 jaar. Wanneer je deze leeftijd hebt bereikt of wanneer je nog wat ouder bent is het mogelijk om te kiezen voor één van de alternatieven die door Dela worden aangeboden. Denk hierbij dan aan bijvoorbeeld de Koopsompolis van Dela of aan het Depositofonds dat door haar in het leven werd geroepen.

De Dela Uitvaartkoopsompolis

Bovenstaande zegt het reeds een beetje, ook voor mensen die ouder zijn dan 74 jaar is het mogelijk om op een bepaalde manier te sparen voor hun toekomstige uitvaart. Eén van de mogelijkheden die door Dela op dit vlak wordt aangeboden is de zogenaamde Uitvaartkoopsompolis. Deze kan worden afgesloten tot aan de leeftijd van 85 jaar en vereist een éénmalige inleg. Er is bij deze verzekering dus geen sprake van een periodiek te betalen verzekeringspremie. Er wordt slechts één keer betaald. Belangrijk om rekening mee te houden is dat deze polis niet waardevast is.

Dat gezegd hebbende is er wel sprake van een zogenaamde winstdeelname. Voor iedereen die op oudere leeftijd nog de toekomstige kosten van diens uitvaart wenst in te laten dekken kan deze verzekering absoluut meer dan de moeite waard zijn om af te sluiten.

De uitvaartverzekering Dela heeft een waardevast karakter

Voor het merendeel van de potentiële verzekeringnemers geldt dat ze zich (volledig terecht) de vraag stellen of de uitvaartverzekering Dela waardevast is of niet. Dat is zeker het geval. Dit uiteraard met de Dela Uitvaartkoopsompolis zoals hierboven beschreven als enige uitzondering. Voor de andere uitvaartverzekeringen die Dela aanbiedt geldt dat dit een absolute vereiste is. Dit in het bijzonder aangezien de algemene verwachting is dat de uitvaartkosten in de toekomst alleen maar duurder zullen worden. Dat spreekt eigenlijk voor zich.

Door de uitvaartverzekering waardevast te houden is het voor de verzekeringnemer een zekerheid dat de nabestaanden wanneer hij of zij komt te sterven dezelfde uitvaart zullen kunnen bekostigen met de uitkering als bij de aanvang van de verzekering het geval was.

Om ervoor te zorgen dat haar uitvaartverzekering waardevast kan worden gehouden maakt Dela gebruik van winstdeling. De waarde van de verzekering stijgt dan automatisch mee op het ogenblik dat de uitvaartkosten stijgen. Let wel, dit betekent uiteraard dat ook de verschuldigde premie van de verzekering mee zal stijgen. Een deel van de stijging moet dus worden betaald door de verzekeringnemer. Het andere deel zal door de winstdelingsregeling van Dela zelf worden vergoed.

De gezondheidsverklaring invullen voor je uitvaartverzekering Dela

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is er in het merendeel van de gevallen een zogenaamde medische acceptatie vereist. Deze acceptatie is vereist omwille van verschillende redenen. De belangrijkste reden is echter uiteraard om de verzekeraar een zo helder mogelijk inzicht te geven in jouw gezondheidssituatie. Dat is nodig om de premie te kunnen bepalen. Het spreekt voor zich dat het altijd sterk wordt aanbevolen om de vragen waarheidsgetrouw in te vullen. Op deze manier kunnen mogelijk problemen met de uitbetaling van de verzekering worden voorkomen.

Er kunnen in principe drie verschillende uitkomsten zijn na het invullen van de gezondheidsverklaring voor wat jouw Dela uitvaartverzekering betreft. In eerste instantie is het mogelijk dat er niets veranderd. De eerder gesimuleerde premie blijft dan gewoon hetzelfde. Het is echter ook mogelijk dat Dela ervoor kiest om een premie hoger te doen uitvallen of een wachttijd te hanteren. Voor deze wachttijd geldt dat er sprake kan zijn van een periode variërend van 1 maand tot maximum 60 maanden. Binnen deze periode kan er dan geen of slechts een gedeeltelijke uitbetaling plaatsvinden.

Tot slot is het ook mogelijk dat de antwoorden gegeven op de medische vragen ervoor zorgen dat Dela haar uitvaartverzekering niet aan jou kan afsluiten. In dat geval zal het dossier worden geweigerd. In deze situatie zou je er echter wel nog voor kunnen kiezen om te opteren voor bijvoorbeeld het Dela Depositofonds. Wat deze nu precies inhoudt ontdek je hieronder.

Wat is het Dela Depositofonds?

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om een Dela uitvaart- of begrafenisverzekering af te sluiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het geval dat de verzekeringnemer ouder is dan de vastgestelde maximumleeftijd. Ook in dat geval is het echter nog altijd mogelijk om geld opzij te zetten voor de uitvaart. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van het Dela Depositofonds. Het is mogelijk om hier een bepaald bedrag in te storten waarna je elk jaar een bepaalde rente zal ontvangen op het ingelegde bedrag. Die rente wordt terug in het depositofonds gestopt.

Met het geldbedrag dat door dit fonds wordt uitbetaald kunnen de nabestaanden dan de uitvaart betalen. Ook op deze manier is het dus mogelijk om jouw nabestaanden financieel te ontlasten bij jouw overlijden.

Speciale kinderpremie tot aan de leeftijd van 25 jaar

Een vaak aangehaald nadeel waar je rekening mee moet houden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering Dela heeft betrekking tot het feit dat kinderen niet standaard en gratis mee zijn verzekerd binnen de polis van de ouders. Tot aan de leeftijd van 25 jaar is het echter wel zo dat er sprake is van een speciale kinderpremie. Deze maakt het mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten tegen een gevoelig lagere premie dan standaard het geval is. Het afsluiten van een dergelijke verzekering is mogelijk tot 3 maanden voordat de jongere in kwestie 25 jaar wordt.

Wat wanneer je uitvaart in het buitenland plaats moet vinden?

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat je bijvoorbeeld bent verhuisd naar het buitenland. In die situatie is het mogelijk dat de uitvaart niet in Nederland of België, maar in een ander land plaats zal vinden. In dat geval is het aan de nabestaanden om ter plaatse een uitvaartverzorger te kiezen. Dela regelt en verzorgt namelijk op moment van schrijven enkel en alleen uitvaarten in Nederland. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een uitvaart in België te regelen, maar dat zijn de enige landen. Voor de uitvaart in een ander land zal dan ook door de Dela begrafenisverzekering een vergoeding worden uitgekeerd.

De vergoeding zal door de begrafenisverzekering worden uitgekeerd op basis van ontvangen uitvaartnota’s. De vergoeding die kan worden uitgekeerd bedraagt op moment van schrijven maximaal 3.929 euro. Hou er rekening mee dat dit bedrag jaarlijks kan wijzigen. Daarbovenop komt uiteraard dan ook nog eens de waarde die werd verzekerd door middel van de Geldverzekering. Voor deze uitkering geldt dat nabestaanden ze kunnen gebruiken om de kosten van een begrafenis of crematie te betalen.

Het is afhankelijk van het verzekerde bedrag wel mogelijk dat de nabestaanden nog een extra bedrag zullen moeten betalen. Dat is echter afhankelijk van de uitvaart in kwestie.

Welke voordelen zijn er verbonden aan een Dela begrafenisverzekering?

Dela.

Verspreid over deze pagina zijn er reeds verschillende voordelen voorbij gekomen waar je op kan rekenen bij het afsluiten van een Dela begrafenisverzekering. Het is echter best mogelijk dat je deze voordelen nog even allemaal netjes op een rijtje gezet wil zien worden. Dat is mogelijk door middel van het onderstaande overzicht.

Op deze manier kan je met honderd procent zekerheid voor jezelf bepalen of de verzekering van deze bekende uitvaartverzekeraar voor jou interessant is of niet.

1.) Je sluit je uitvaartverzekering precies op die manier af zoals jij dat wil

De begrafenisverzekering Dela kan op verschillende manieren worden afgesloten. Praktisch de meest eenvoudige keuze voor de nabestaanden is kiezen voor de natura uitvaartverzekering. Op deze manier kan alles worden geregeld en meteen betaald door de uitvaartverzorger Dela. Daarnaast is het echter ook mogelijk om te kiezen voor een combinatieverzekering. Bij deze keuze zal je kunnen vaststellen dat de basisvereisten in natura zijn gedekt terwijl er ook nog sprake is van een vrij te besteden bedrag. Voor welke van beide opties jij gaat kiezen is uiteraard vrij persoonlijk.

2.) Je kiest voor een zeer ervaren uitvaartverzekeraar

Je wil er natuurlijk honderd procent zeker van zijn dat jouw toekomstige uitvaart in goede handen is. Omwille van deze reden geldt voor veel mensen dat ze er de voorkeur aan geven om een beroep te doen op een zo ervaren mogelijke uitvaartverzekeraar. Dat is Dela natuurlijk zonder twijfel. Indien je de keuze maakt om een beroep te doen op deze verzekeraar kan je in de praktijk dus altijd rekenen op een uitstekende verzekering voor jouw uitvaart. Zo weet je zeker dat je nabestaanden tijdens een toch wel zeer moeilijke periode niet zullen worden geconfronteerd met extra zorgen.

3.) Dela UitvaartPlan tegen koopsom mogelijk tot 84 jaar

Standaard is het bij Dela mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten tot aan de leeftijd van 75 jaar. Dat betekent echter niet dat deze uitvaartverzekeraar mensen die ouder zijn in de koude laten staan, in tegendeel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk voor potentiële verzekeringnemers om een Dela UitvaartPlan af te sluiten tot aan de leeftijd van 84 jaar. Is de verzekeringnemer ouder? Dan kan hij of zij er bovendien nog altijd voor kiezen om aanspraak te maken op het Dela Depositofonds.

Zijn er ook nadelen om rekening mee te houden bij de begrafenisverzekering Dela?

De polisvoorwaarden die zijn verbonden aan een begrafenisverzekering kunnen in de praktijk bepaalde verschillen vertonen. Dit zorgt ervoor dat er niet alleen sprake is van voordelen, maar er ook mogelijks bepaalde nadelen bestaan om aandacht aan te besteden. Aan het afsluiten van een uitvaartverzekering bij Dela is eigenlijk één niet onbelangrijk nadeel verbonden. Welk nadeel dat nu precies is? Dat laten we je graag hieronder ontdekken!

Kinderen zijn niet gratis meeverzekerd

Van belang om rekening mee te houden bij een Dela begrafenisverzekering afsluiten is dat je kinderen niet gratis zijn meeverzekerd. Volgens de polisvoorwaarden is het zo dat een kindje uitsluitend verzekerd is tot 60 dagen na de bevalling. Wel is het uiteraard mogelijk om je kind(eren) indien je dat wenst op te laten nemen in je uitvaartverzekering. Daarvoor zal je dus echter in de praktijk een aparte aanvraag moeten indienen.

Kan je jouw Dela uitvaartverzekering opzeggen?

Je afgesloten Dela uitvaartverzekering opzeggen is mogelijk op twee verschillende manieren. In eerste instantie is het mogelijk om je bestaande verzekeringspolis premievrij te maken. In dat geval zal de verzekering door blijven lopen met de reeds opgebouwde waarde. Er zal echter geen nieuwe waarde meer aan de polis worden toegevoegd. Er dient wel rekening mee te worden gehouden dat er sprake moet zijn van een voldoende bedrag in de verzekering om de polis premievrij te kunnen maken. Hiervoor werd (op moment van schrijven) een bedrag bepaald van minstens 662 euro.

Indien er sprake is van je Dela uitvaartverzekering opzeggen waarbij de verzekering premievrij wordt gemaakt zal de Dienstenverzekering worden omgezet in een Geldverzekering. Let op! Voor het premievrij maken van de verzekering wordt een bepaalde kostprijs in rekening gebracht. Deze kostprijs is vastgesteld op een bedrag van 90 euro.

Je Dela uitvaartverzekering afkopen

De tweede mogelijkheid waarover je beschikt is je Dela uitvaartverzekering afkopen. Voor deze optie geldt dat ze over het algemeen veel minder interessant is. In principe loopt een uitvaartverzekering door tot aan je overlijden. Wil je ze eerder stopzetten? Dan wordt er daarvoor door Dela rekening gehouden met een termijn van één maand om dit geregeld te krijgen. Het is niet zo dat er altijd een bepaald geldbedrag zal worden uitgekeerd.

Het is Dela die de waarde van de uitvaartverzekering gaat bepalen. Deze waarde bestaat in eerste instantie uit de poliswaarde mits aftrek van de afkoopkosten van 150 euro. Is er sprake van een tijdelijke stopzetting van de uitvaartverzekering? In dat geval bedragen de kosten geen 150, maar 90 euro op moment van schrijven. Is de waarde die in de verzekering is terug te vinden hoger dan de afkoopkosten? In dat geval wordt het restant van het bedrag overgemaakt naar jouw bankrekening. Je bent vanaf dat moment voor alle duidelijkheid niet langer verzekerd voor jouw uitvaart.

Wil je uiteindelijk toch graag je Dela uitvaartverzekering afkopen? Dan is dat mogelijk door gebruik te maken van het contactformulier op de website van de verzekeraar of door schriftelijk contact met haar op te nemen. Dit laatste kan gebeuren door een brief te sturen naar Coöperatie DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven.