Uitvaartverzekering jongeren & kinderen

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het zo dat dit voornamelijk gebeurt voor een volwassen persoon. Dat spreekt voor zich. Toch kan het in de praktijk ook wenselijk zijn om na te denken over het afsluiten van een uitvaartverzekering voor een kind of jongere. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat er zich een ongeval voordoet waarbij niet alleen de ouders komen te overlijden, maar ook het kind van het gezin.

We begrijpen uiteraard dat het moeilijk is om een uitvaartverzekering kind af te sluiten, maar toch is het iets waar steeds meer ouders over nadenken. Geldt dat ook voor jou en zou je graag meer te weten willen komen over dit type van uitvaartverzekering en de voorwaarden die ermee gepaard gaan? Lees dan vooral snel verder!

Ga direct naar

Waarom is een uitvaartverzekering kind het overwegen waard?

Uitvaartverzekering kind.

Wanneer je ouder wordt van een kind spreekt het voor zich dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Bovendien is het in de praktijk zo dat de liefde van een ouder voor hun kind onvoorwaardelijk is. Toch moet er ook rekening worden gehouden met het feit dat het kind zomaar vroegtijdig zou kunnen komen te overlijden. Dit bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte of een ongeval. Ongeacht de reden van het overlijden krijgen ouders te maken met een intens verdriet. Het laatste waar je dan op zit te wachten is een hoop praktische bekommernissen en torenhoge kosten.

Natuurlijk denkt niemand bij de geboorte van zijn of haar kind aan een mogelijks vroegtijdig overlijden. De kans is ook zeer groot dat dit (gelukkig) helemaal niet zal gebeuren. Toch kan het een goed idee zijn om voorbereid te zijn wanneer die situatie zich wel voor zou doen. Het enige wat je dan wil kunnen doen is namelijk rouwen om je overleden kind en jezelf de mogelijkheid geven om het verlies te kunnen kaderen.

Een uitvaartverzekering kind afsluiten zorgt ervoor dat je dit in alle rust kan doen terwijl je er toch zeker van kan zijn dat de uitvaart over de hele lijn goed wordt geregeld. Dit bovendien ook zonder dat je, je zorgen hoeft te maken over het kostenplaatje.

Een eigen polis of bijschrijven in de polis van de ouders?

We maken in de praktijk een onderscheid tussen twee verschillende mogelijkheden om de uitvaart van je kind te laten verzekeren. In eerste instantie geldt voor menig aantal uitvaartverzekeraars dat ze hun volwassen polishouders de mogelijkheid aanbieden om hun kind tot op een bepaald moment mee op te nemen in hun eigen uitvaartverzekering. Vaak is het wel zo dat er hiervoor een bepaalde leeftijdslimiet geldt. Deze limiet is niet algemeen vastgesteld wat ervoor zorgt dat ze afhankelijk kan zijn van de verzekeraar in kwestie.

Concreet is het wel zo dat de limiet die wordt gehanteerd doorgaans is gelegen op een leeftijd van 18 of maximaal 21 jaar.

Zoals hierboven reeds aangegeven geldt dat er twee verschillende mogelijkheden bestaan om de uitvaart van je kind te kunnen verzekeren. In eerste instantie bieden het merendeel van de uitvaartverzekeraars de mogelijkheid aan om het kind mee te verzekeren onder een reeds bestaande polis. Dat heeft als belangrijkste voordeel dat het verzekeren doorgaans een stuk voordeliger of in bepaalde gevallen zelfs gratis kan gebeuren.

Bovendien spreekt het voor zich dat dit ook praktisch iets eenvoudiger is. Er dient immers geen individuele polis te worden afgesloten voor het kind.

Wat is het voordeel van een eigen polis voor je kind?

Ondanks de voordelen die zijn verbonden aan het meeverzekeren van het kind onder de polis van de ouders moet het gezegd dat er ook enkele nadelen aan verbonden zijn. Misschien wel het belangrijkste nadeel heeft betrekking tot het feit dat de onderliggende polis van het kind toch moet worden overgezet eenmaal de leeftijd van 18 of 21 jaar werd bereikt. Dat is natuurlijk niet het geval wanneer het kind reeds meteen over diens eigen uitvaartverzekering kinderen beschikt.

Bovendien mag het dan wel zo zijn dat het meeverzekeren van een kind in je bestaande uitvaartverzekering voordelig mogelijk is, ook het afsluiten van een aparte uitvaartverzekering kind hoeft helemaal niet duur te zijn, in tegendeel. Een dergelijke polis kan in de praktijk worden afgesloten tegen een ontzettend lage verzekeringspremie. Dat uiteraard niet in het minst omdat het potentiële uitvaartbedrag betaald kan worden over een zeer lange termijn.

Gratis uitvaartverzekering voor kinderen, kan dat?

Voor tal van verschillende uitvaartverzekeraars geldt dat ze het (onder voorwaarden) mogelijk maken om je kind gratis mee te verzekeren. Vaak is het bijvoorbeeld hierdoor reeds mogelijk om je kind mee te verzekeren vanaf de leeftijd van slechts 20 weken. Je kind kan in dat geval kosteloos mee worden verzekerd. Het enige wat je daarvoor doorgaans hoeft te doen is het kind bijschrijven in de bestaande uitvaartpolis.

Er zijn bij het meeverzekeren van een kind wel een aantal zeer belangrijke zaken waar je aandacht aan zal moeten besteden. Tijdens de eerste dagen na de geboorte is het namelijk doorgaans zo dat de dekking waar je van kan genieten niet gelijk staat aan de eigen maximale dekking. Nadat deze eerste periode achter de rug is, is er doorgaans wel sprake van een gelijke maximale dekking.

Het is in de praktijk eveneens mogelijk dat er een specifiek maximumbedrag wordt gedekt. Voor menig aantal uitvaartverzekeraars geldt dat ze deze dekking gratis aanbieden tot aan de eerder reeds aangehaalde leeftijden van respectievelijk 18 of 21 jaar.

Welke voorwaarden gelden voor gratis meeverzekeren?

De voorwaarden die gelden voor het bijschrijven van je ongeboren kind kunnen sterk afhankelijk zijn van de uitvaartverzekeraar in kwestie. In eerste instantie is het bijvoorbeeld mogelijk dat de periode tot wanneer de kinderen gratis meeverzekerd kunnen worden kan verschillen. Bij verschillende verzekeraars is dat vanaf 20 weken zwangerschap tot 30, 60 of een aantal maanden na de geboorte.

Voor andere uitvaartverzekeraars geldt dan weer dat het na deze periode niet langer mogelijk is om je kind gratis mee te verzekeren. Er zal dan een bepaalde kinderpremie in rekening worden gebracht. Wil je dus met andere woorden niet voor vervelende verrassingen komen te staan? Dan is het zeker de moeite waard om de voorwaarden op voorhand even grondig door te nemen!

Een uitvaartverzekering 18 jaar afsluiten, wat moet je weten?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het zo dat een uitvaartverzekeraar de mogelijkheid kan bieden om je kind mee te laten verzekeren onder je eigen polis tot aan de leeftijd van 18 of 21 jaar. Voor menig aantal uitvaartverzekeraars geldt dat ze kiezen voor de eerste leeftijdslimiet. Dat betekent dat er op de leeftijd van 18 jaar actie moet worden ondernomen. De jongvolwassene in kwestie zal op dat moment namelijk zelf over een eigen verzekering moeten beschikken.

Dat kan misschien in eerste instantie een beetje vervelend lijken, maar de premie die hiervoor is verschuldigd valt in de praktijk echt ontzettend goed mee. Het spreekt voor zich dat de jongvolwassene er in dit geval ook voor kan kiezen om gewoon geen uitvaartverzekering voor zichzelf af te sluiten.

Wat moet je weten over een uitvaartverzekering voor een baby?

Heel wat mensen gaan tegenwoordig specifiek op zoek naar informatie over een uitvaartverzekering baby. Het spreekt voor zich dat je hier helemaal niet aan wil denken, maar het risico bestaat in de praktijk dat er reeds tijdens de zwangerschap iets fout gaat met het ongeboren kindje. In dat geval is het altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat er sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden. Het moment van het overlijden is bijvoorbeeld een zeer belangrijk aandachtspunt.

In eerste instantie is het van belang om er rekening mee te houden dat je, je zwangerschap in de praktijk zal moeten melden aan je uitvaartverzekeraar. Dat dient doorgaans te gebeuren tussen de 20e en 24e week van de zwangerschap. De nog ongeboren baby zal dan meeverzekerd zijn in de uitvaartpolis van één van de beide ouders.

In het verschrikkelijke geval dat er een miskraam plaatsvindt zijn er verschillende opties. Van belang om rekening mee te houden is dat er als ouder geen sprake is van een wettelijke verplichting om je overleden kind te begraven of te cremeren. Dit betekent in de praktijk helaas dat de uitvaartverzekering hier ook geen dekking voor zal bieden. Komt je kind te overlijden na de 24e week van de zwangerschap? Dan is het regelen van een begrafenis of crematie wel degelijk verplicht. De kosten voor de uitvaart zijn in dat geval dan ook logischerwijs wel degelijk gedekt door de uitvaartverzekering.

Is het interessant om als gezin een uitvaartverzekering af te sluiten?

Wanneer je het aanbod met uitvaartverzekeringen op de markt onder de loep neemt zal je al snel tot de conclusie komen dat er best een aantal verschillende mogelijkheden bestaan. Eén van deze mogelijkheden is de zogenaamde uitvaartverzekering gezin. Voor dit type verzekering geldt dat ze zoals de naam reeds aangeeft wordt afgesloten voor het hele gezin. Met andere woorden, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je partner en voor de kinderen. Voor dit type polis geldt dat ze verschillende interessante voordelen met zich meebrengt, namelijk:

  • Ze is vaak financieel interessanter dan het afsluiten van individuele polissen;
  • Houder zijn van één enkele polis voor iedereen is merkelijk praktischer;

Ben jij dus met andere woorden als ouder aan het nadenken om een uitvaartverzekering kind af te sluiten, maar wil bijvoorbeeld ook je partner graag zijn toekomstige uitvaart laten verzekeren? Dan is het mogelijks een zeer interessante keuze om een gezinspolis af te sluiten. Je zal er meer dan waarschijnlijk een aardig bedrag mee uitsparen en bovendien zal alles in de praktijk ook heel wat praktischer verlopen. Zo sla je dus eigenlijk twee vliegen in één klap.

Wat moet je weten over een uitvaartverzekering student?

Uitvaartverzekering jongeren
Uitvaartverzekering jongeren.

Studenten worden tegenwoordig uiteraard geconfronteerd met een behoorlijk aantal kosten. Denk hierbij niet alleen aan de vaste kosten voor het kot dat ze huren, maar ook aan bijvoorbeeld de kosten voor het levensonderhoud evenals de hogeschool of universiteit waar naartoe wordt gegaan. Dit gezegd hebbende is het zo dat er toch in de praktijk vaak wordt nagedacht over het afsluiten van een uitvaartverzekering student. Een dergelijke uitvaartverzekering richt zich op jongvolwassenen die de leeftijd van 18 of 21 jaar hebben bereikt en dus een eigen polis nodig hebben.

De uitvaartverzekering student is uiteraard geen verplichting, maar kan in de praktijk best interessant zijn. Door voldoende vroeg te beginnen met een premie te betalen voor de toekomstige uitvaart kan je de periodieke kosten zeer sterk binnen de perken houden. Het spreekt voor zich dat de student in kwestie de premie zelf kan betalen, maar ook de ouders kunnen de premie voor hun rekening nemen. Hoe dit nu precies wordt geregeld kan onderling worden afgesproken. In ieder geval is het zo dat een uitvaartverzekering afsluiten voor studenten eveneens zeker tot de mogelijkheden behoort.

Uitvaartverzekering kind vergelijken, altijd sterk aanbevolen

Wil je graag een uitvaartverzekering kind afsluiten? Dan dien je er rekening mee te houden dat er bij voorkeur steevast een vergelijking dient te worden uitgevoerd. Dit is het gevolg van het feit dat de voorwaarden onderling tussen de verschillende uitvaartverzekeringen voor kinderen aanzienlijk kunnen verschillen. Dit geldt niet alleen voor de kosten die ervoor moeten worden betaald, maar ook voor de dekkingen die worden aangeboden. Wil je er dus zeker van kunnen zijn dat je kan rekenen op zo interessant mogelijke voorwaarden? Dan is het altijd de moeite waard om een vergelijking uit te voeren. Dit kan in de praktijk zeer eenvoudig en is in slechts enkele minuten tijd reeds gebeurd.

Conclusie; een uitvaartverzekering kind afsluiten, doen of niet?

Verspreid over deze pagina is duidelijk geworden dat er heel wat goede redenen zijn aan te halen om een uitvaartverzekering kind af te sluiten. In menig aantal gevallen is het zo dat er hiervoor geen aparte polis is vereist. Vaak kan je dan ook je kind(eren) gewoon mee laten verzekeren in de eigen polis waarover je beschikt. Een uitvaartverzekering afsluiten is in ieder geval altijd mogelijk tegen een zeer voordelige prijs. In bepaalde gevallen is het meeverzekeren zelfs tijdelijk gratis. Dit moet je wel altijd grondig controleren in de geldende polisvoorwaarden bij de uitvaartverzekeraar in kwestie.

In eerste instantie lijkt een uitvaartverzekering kind afsluiten een beetje overbodig, maar dat is het (helaas) niet. Er kan zich altijd een situatie voordoen waarin je kind komt te overlijden. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een auto-ongeval waar ook één of beide ouders bij betrokken zijn. Anderzijds kan er ook sprake zijn van een ziekte. Het verliezen van een kind gaat gepaard met zeer veel verdriet waardoor het een zege kan zijn om te kunnen rekenen op een goede dekking uit een uitvaartverzekering. Zo worden er je alvast heel wat praktische en financiële zorgen bespaard.