Yarden uitvaartverzekering

Yarden uitvaartverzekering.

De Yarden uitvaartverzekering is sinds jaar en dag een absoluut begrip in Nederland. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat Yarden zich met gepaste trots één van de grootste uitvaartorganisaties van het land mag noemen. Het bedrijf beschikt over een ervaring binnen de sector van reeds meer dan 100 jaar. Daarnaast is het zo dat ze niet alleen dienst doet als uitvaartverzekeraar, daarnaast verzorgt ze ook zelf uitvaarten. Kenmerkend voor deze partij is ook dat ze er graag voor wil zorgen dat de dood een bespreekbaar onderwerp wordt. Om dit voor mekaar te krijgen worden verschillende activiteiten georganiseerd door vrijwilligers die bijvoorbeeld gaan over verliesverwerking.

In ieder geval, ben jij geïnteresseerd in het afsluiten van een uitvaartverzekering bij Yarden? Neem dan zeker even de informatie door op deze pagina!

Ga direct naar

Kennismaking met de uitvaartverzekeraar Yarden

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangehaald kan er worden gesteld dat Yarden één van de grootste en tevens ook belangrijkste uitvaartverzekeraars is van Nederland. De uitvaartverzekeraar kan rekenen op zomaar even 1 miljoen verzekeringnemers. Dit heeft als gevolg dat ze over een uitstekende ervaring beschikt op het gebied van uitvaartverzekeringen. Het netwerk van Yarden bestaat overigens niet alleen uit 900 medewerkers, maar ook uit een paar honderd vrijwilligers.

Yarden is als uitvaartverzekeraar van mening dat iedereen recht heeft op een mooie uitvaart. Het spreekt voor zich dat de wensen waar mensen over beschikken met betrekking tot hun uitvaart in de praktijk aanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Omwille van deze reden worden er door Yarden ook tal van verschillende soorten uitvaartplannen aangeboden waarbij elk plan over diens eigen verzekerde waarde beschikt. Bovendien beschikken nabestaanden bij het organiseren van de uitvaart over precies die keuzevrijheid waar men graag van wil kunnen genieten.

Keuze uit verschillende Yarden uitvaartverzekeringen

Yarden biedt haar (potentiële) verzekeringnemers de mogelijkheid om een keuze te maken tussen tal van verschillende uitvaartverzekeringen. Door het aanbieden van verschillende verzekeringen is het in de praktijk mogelijk om tegemoet te komen aan de wensen van elke verzekeringnemer. Indien je graag een uitvaartverzekering wenst af te sluiten kan je bij deze uitvaartverzekeraar dus een keuze maken tussen de opties die we hieronder voor jou op een rijtje hebben gezet.

1.) Yarden Eenvoudig Uitvaartplan

De eerste Yarden uitvaartverzekering waarvoor je kan kiezen is het Yarden Eenvoudig Uitvaartplan. Voor dit uitvaartplan geldt dat ze in het leven is geroepen voor mensen die tegen een beperkt bedrag een verzorgde uitvaart willen kunnen realiseren. Wanneer de keuze wordt gemaakt om deze verzekering af te sluiten moet er wel rekening mee worden gehouden dat er slechts een beperkt aantal extra’s kunnen worden aangeboden.

De uitvaart zal in dit geval verzekerd zijn tot een bedrag van 5.000 euro. Met dit bedrag moeten de standaard kosten gedekt kunnen worden. Voor mogelijke extra’s zullen de nabestaanden toch wellicht nog zelf een financiële inspanning moeten leveren. Toch, voor iedereen die op zoek is naar een echt toegankelijke uitvaartverzekering zou deze optie in de praktijk zomaar eens zeer interessant kunnen zijn om te overwegen.

2.) Yarden Gemiddeld Uitvaartplan

De tweede optie waarover je beschikt is het afsluiten van het Yarden Gemiddeld Uitvaartplan. Wanneer je kiest voor het afsluiten van deze uitvaartverzekering zal je kunnen vaststellen dat er sprake is van een verzekerde waarde tot 8.000 euro. In de basis verschilt deze verzekering eigenlijk nauwelijks ten opzichte van het Eenvoudig Uitvaartplan. Het belangrijkste verschil zit hem dan ook duidelijk in het aanzienlijk hoger gelegen verzekerde bedrag. Deze zorgt er in de praktijk voor dat er merkelijk meer financiële mogelijkheden voor handen zijn om een uitvaart te personaliseren.

3.) Yarden Uitgebreid Uitvaartplan

Voor menig aantal mensen geldt dat het hen op een bepaalde manier een zekere vorm van gemoedsrust biedt wanneer ze weten dat ze later kunnen rekenen op een mooie uitvaart met alles erop en eraan. Voor een dergelijke uitvaart geldt echter in de praktijk dat de kosten al snel vrij hoog kunnen oplopen. De kans is dan ook zeer groot dat de verzekerde bedragen uit de eerste twee hierboven aangehaalde Yarden uitvaartverzekeringen niet voldoende zullen zijn. Voor deze mensen is het afsluiten van het Yarden Uitgebreid Uitvaartplan meer dan waarschijnlijk de beste keuze. Dit uitvaartplan heeft immers een verzekerde waarde van 11.000 euro.

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering

Naast bovenstaande mogelijkheden geldt voor Yarden dat ze ook een zogenaamde ‘Mijn Laatste Wensen’ uitvaartverzekering aanbiedt. Deze verzekering richt zich in het bijzonder op mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Voor deze personen geldt dat ze de mogelijkheid hebben om een gedeelte van hun gespaarde bedrag op voorhand uit te kunnen laten keren. Dit bedrag is beperkt tot maximaal 50 procent van het volledige verzekerde bedrag. Dit zou in de praktijk voor zeer veel mensen ongetwijfeld zeer interessant kunnen zijn. Ook dit is voor velen dan ook een (extra) reden om te kiezen voor het afsluiten van de uitvaartverzekering Yarden.

Is er een medische acceptatie vereist voor de uitvaartverzekering van Yarden?

In de praktijk kan er worden vastgesteld dat er voor het afsluiten van een uitvaartverzekering doorgaans altijd een medische acceptatie is vereist. De uitvaartverzekering Yarden vormt hier geen uitzondering op. Concreet zullen er door deze uitvaartverzekeraar vier vragen worden gesteld:

 • Ben je in het verleden behandeld voor bijvoorbeeld een hartinfarct, een herseninfarct, TIA of een hersenbloeding?
 • Ben je de voorbije jaren in behandeling geweest voor kanker, HIV, een psychiatrische aandoening of een longaandoening?
 • Sta je op de lijst voor een orgaantransplantatie of heb je deze reeds ondergaan?
 • Ben je bekend met een hart- of nieraandoening waarvoor een operatie is of was vereist?

Op basis van de antwoorden die worden gegeven op de bovenstaande vragen zal er door Yarden worden bepaald of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een uitvaartverzekering of niet. Is dat het geval? Dan zullen de antwoorden op deze vragen ook een bepaalde invloed hebben op de premie die moet worden betaald.

De looptijd en premiebetaling bij een Yarden uitvaartverzekering

De veelzijdigheid van de uitvaartverzekering van Yarden blijkt in de praktijk eveneens uit de looptijd en de vereiste premiebetaling. In eerste instantie is het voor een verzekeringnemer mogelijk om te kiezen voor een looptijd van bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar. Daarnaast kan er ook worden aangegeven op welke leeftijd men precies wenst te stoppen met het betalen van de verzekeringspremie. Dat kan op 65, maar ook op 75 of 85 zijn.

Heb je plots een aanzienlijk bedrag ter beschikking? Dan kan het in de praktijk ook de moeite waard zijn om te overwegen om deze in één keer te betalen. In dat geval betaal je ongeveer één derde van het verzekerde bedrag waarna je geen omkijken meer zal hebben naar jouw uitvaartverzekering. Ook dit kan uiteraard een optie zijn om te overwegen.

Wat zijn de voordelen van de Yarden uitvaartverzekering?

Yarden
Yarden crematorium.

In eerste instantie geldt voor een uitvaartverzekering uiteraard dat ze er altijd voor zorgt dat nabestaanden niet of in ieder geval slechts gedeeltelijk worden geconfronteerd met de kosten voor jouw uitvaart. De manier waarop de verzekeraar dat aanpakt is echter afhankelijk van de uitvaartverzekering in kwestie. Het is mede omwille van deze reden dat de voorwaarden die aan de verzekeringen zijn verbonden in de praktijk aanzienlijke verschillen kunnen vertonen.

Wil jij graag ontdekken op welke specifieke voordelen je kan rekenen bij de Yarden uitvaartverzekering? Dan is het zeker interessant om je even in het onderstaande overzicht te verdiepen.

Het is mogelijk om volledig zelf de uitvaartverzorger te kiezen

In tegenstelling tot bij menig aantal andere uitvaartverzekeraars is het zo dat je bij Yarden volledig zelf de uitvaartverzorger kan kiezen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er sprake is van een extra budget van 10 procent wanneer je de keuze maakt om je uitvaart te laten verzorgen door Yarden zelf. Op een bedrag van 8.000 euro zou dat dus toch een mooie 800 euro zijn die je er extra bovenop ontvangt. Zo maak je de uitvaart van jouw geliefde toch nog net wat specialer.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd tot aan de leeftijd van 20 jaar

Voor het merendeel van de uitvaartverzekeraars geldt dat ze ervoor kiezen om kinderen gratis mee te verzekeren tot ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Indien je kiest voor het afsluiten van de Yarden uitvaartverzekering is er sprake van een leeftijd van 20 jaar. Dat betekent dat de dekking voor je kind vervalt op het ogenblik dat hij of zij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Er wordt op dat moment voor hem of haar een eigen polis in het leven geroepen waarbij de waarde wordt gekoppeld aan het verzekerde bedrag van de eigen uitvaartverzekering.

Het is doorgaans altijd mogelijk om de dekking te wijzigen

Een uitvaartverzekering Yarden afsluiten zorgt ervoor dat je kan rekenen op behoorlijk flexibele voorwaarden. Voor het merendeel van de uitvaartverzekeringen die door Yarden worden aangeboden geldt dan ook dat het altijd mogelijk is om het verzekerde bedrag voor de uitvaart te verhogen of te verlagen. Bij een verhoging van de uitkering zullen er dan wel opnieuw gezondheidsvragen moeten worden ingevuld. Bovendien dient er rekening mee te worden gehouden dat het verzekerde bedrag niet lager mag liggen dan 500 euro en niet hoger dan 20.000 euro.

Bij een terminale ziekte kan je een voorschot krijgen op het verzekerde bedrag

Het afsluiten van een Yarden uitvaartverzekering verzekert je altijd van een menselijke aanpak. Dat blijkt eveneens uit het feit dat er bij een terminale ziekte een voorschot kan worden gevraagd op het verzekerde bedrag. Dat voorschot mag wel maximaal 50% van de verzekerde waarde bedragen.

Zijn er ook nadelen verbonden aan een uitvaartverzekering Yarden?

In het jaar 2019 kwam Yarden als uitvaartverzekeraar negatief in het nieuws. Dit omdat het de rechten van alle op dat ogenblik 390.000 verzekeringnemers had aangepast door de waarde van haar polissen te bevriezen. Dit betekende concreet dat, wanneer de kosten van bijvoorbeeld de grafkist of het vervoer stijgen, de verzekerde (of in dit geval uiteraard diens nabestaanden) de meerprijs zelf zou moeten betalen. Daarop werd er door een groep verzekeringnemers voor gekozen om een kort geding aan te spannen tegen de verzekeraar. Dat kortgeding werd gewonnen op 11 september 2020. De geschillencommissie oordeelde echter op 6 oktober 2020 dat Yarden in het gelijk werd gesteld.

Welke taken neemt de uitvaartverzorger van je over?

Indien je de keuze maakt om de uitvaart toch te laten verzorgen door een Yarden uitvaartverzorger kan je niet alleen maar rekenen op een extra bedrag van 10 procent boven op de verzekerde waarde. Daarnaast is het namelijk ook nog eens zo dat er grotendeels sprake zal zijn van een ontzorging van de uitvaart. De uitvaartverzorger zal namelijk de volgende taken van de nabestaanden overnemen:

 • Het in actie zetten van de wensen evenals behoeften van de nabestaanden;
 • De levering van een goede nazorg na de uitvaart voor alle nabestaanden;
 • Het regelen van de volledige uitvaartdienst;
 • De verzorging van het lichaam van de overledene;
 • Het bij elkaar zoeken van de juiste uitvaartmuziek;
 • De realisatie van bloemstukken en boeketten;
 • De realisatie van de koffietafel;

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is een beroep doen op een Yarden uitvaartverzorger geen vereiste. Toch brengt het zeker de nodige praktische evenals ook financiële voordelen met zich mee. Dit op z’n minst overwegen kan dan ook zeker de moeite waard zijn.

Kan je de Yarden uitvaartverzekering opzeggen?

De Yarden uitvaartverzekering opzeggen behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Wat dit betreft heb je als verzekeringnemer zelfs de mogelijkheid om een keuze te maken tussen twee verschillende opties. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende:

 • De Yarden uitvaartverzekering afkopen;
 • De Yarden uitvaartverzekering premievrij maken;

In eerste geval is er sprake van een echte opzegging van de verzekeringspolis. Dat betekent dat er door de verzekeraar een bepaalde waarde zal worden uitgekeerd. Dit wordt de afkoopwaarde genoemd. Of je hier al dan niet recht op hebt is afhankelijk van onder meer de looptijd van de verzekering. Het spreekt voor zich dat deze ook bepalend is voor de hoogte van de uitkering.

Je uitvaartverzekering Yarden premievrij maken

Je hoeft er in principe bij je Yarden uitvaartverzekering opzeggen niet voor te kiezen om het gespaarde bedrag te laten uitbetalen. Vaak blijkt in de praktijk namelijk dat dit helemaal niet gunstig is, in tegendeel. Het kan dan ook mogelijks interessanter zijn om de keuze te maken om je uitvaartverzekering bij Yarden premievrij te maken. Dit betekent uiteraard concreet dat er geen uitbetaling zal worden gedaan door de uitvaartverzekering, maar dat je wel voor het reeds gespaarde bedrag verzekerd zal blijven. Bij overlijden zal de verzekering dan toch nog een bepaalde dekking voorzien. Zo hoeven de nabestaanden niet alle kosten voor hun rekening te nemen.