Monuta uitvaartverzekering

Monuta uitvaartverzekering
Monuta uitvaartverzekering.

Wanneer je van plan bent om een uitvaartverzekering af te sluiten spreekt het voor zich dat je daarbij niets aan het toeval over zal willen laten. Het is dan ook mede omwille van deze reden dat zeer veel mensen die een uitvaartverzekering wensen af te sluiten kiezen voor Monuta. Ondanks het feit dat Monuta over een verzekeringstak beschikt waar mensen de mogelijkheid bij hebben om een uitvaartverzekering af te sluiten is het ook een uitvaartbedrijf.

Voor dit bedrijf geldt dat ze verspreid over Nederland beschikt over zomaar even meer dan 100 uitvaartcentra. Het spreekt voor zich dat in het merendeel van de gevallen de diensten die Monuta aanbiedt middels haar begrafenis- en crematieverzekering verbonden zijn met het uitvaartbedrijf. Ben jij ook geïnteresseerd in het afsluiten van een Monuta uitvaartverzekering? Dan dien je, je zeker en vast even te verdiepen in de onderstaande informatie!

Ga direct naar

Monuta; één van de oudste uitvaartverzekeraars van Nederland

Wanneer het aankomt op je uitvaart en de zekerheid die je graag aan je nabestaanden wil kunnen bieden spreekt het voor zich dat je liever niets aan het toeval over zal willen laten. Monuta staat in eerste instantie bekend als één van de oudste uitvaartverzekeraars van Nederland. Dat zorgt ervoor dat je bij deze partij altijd kan rekenen op een uitstekende dekking. Voor deze organisatie geldt immers dat ze zeer precies weet wat er allemaal is vereist om te kunnen spreken van een onbezorgde uitvaart. Verspreid over heel Nederland zijn verschillende vestigingen terug te vinden die nabestaanden graag willen begeleiden bij niet alleen het organiseren, maar ook het verzorgen van een uitvaart.

Op moment van schrijven hebben reeds meer dan 1,5 miljoen mensen ervoor gekozen om een uitvaartverzekering af te sluiten bij Monuta. Daarmee behoort ze niet alleen tot de oudste, maar tevens ook tot de grootste uitvaartverzekeraars van Nederland. De oprichting van de Apeldoornse onderneming vond plaats in het jaar 1923. In de praktijk bleek dat mensen zich vaak niet verzekerden voor hun uitvaart wat als gevolg had dat de nabestaanden niet zelden in de financiële problemen kwamen of niet in staat waren om hun geliefde die uitvaart te geven waar hij of zij recht op had. Door het afsluiten van een Monuta uitvaartverzekering kon daar verandering in worden gebracht.

De Monuta uitvaartverzekering, ongelofelijk flexibel

Monuta
Monuta uitvaartcentrum.

In eerste instantie valt het meteen op dat de Monuta uitvaartverzekering zich kenmerkt door zeer flexibele voorwaarden. Je beschikt dan ook als (potentiële) verzekeraar over een aanzienlijke keuzevrijheid. Zo kan je bijvoorbeeld voor een zeer groot deel zelf bepalen voor welk bedrag je jouw toekomstige uitvaart wil laten verzekeren. Je moet er alleen rekening mee houden dat er een bepaald minimum- en maximumbedrag door Monuta wordt gehanteerd.

Op moment van schrijven geldt dat het minimumbedrag 6.500 bedraagt terwijl het maximumbedrag is vastgesteld op 15.000 euro. Vervolgens is het van belang om de samenstelling van het betaalde bedrag te begrijpen.

Wat de samenstelling betreft van het bedrag waarvoor je jouw toekomstige uitvaart kan verzekeren geldt dat er sprake is van een som van 2.000 euro die altijd wordt gereserveerd voor de kosten van de uitvaartverzorger. Het uiteindelijke vrij te besteden bedrag kan dan volledig door jouzelf worden bepaald. Deze kan aldus zijn gelegen tussen de 4.500 en maximum 13.000 euro.

Multiculturele uitvaartmogelijkheden

Door te kiezen voor een uitvaartverzekering Monuta is het mogelijk om te kunnen rekenen op een multiculturele uitvaart. Voor de verzekering van deze partij geldt dan ook dat ze perfect aanpasbaar is aan de situatie. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er ook een dekking plaats kan vinden van het vervoer van nabestaanden en de overledene naar het thuisland. Verder behoren ook een rituele bewassing of balseming tot de mogelijkheden.

In deze gevallen dient er uiteraard wel rekening te worden gehouden met een hoger gelegen verzekerd bedrag. Voor dit soort diensten geldt evenwel dat ze vrij eenvoudig in te dekken zijn binnen het maximale bedrag van 13.000 euro. In ieder geval, ook wanneer je dus met andere woorden graag een Antilliaanse uitvaart, een uitvaart voor de Joodse gemeenschap of een Islamitische uitvaart wil realiseren is het mogelijk om daarvoor gebruik te maken van de uitvaartverzekering van Monuta.

Hoe verloopt het afsluiten van een uitvaartverzekering Monuta?

Indien jij net als zoveel andere Nederlanders graag jouw uitvaartverzekering wenst af te sluiten bij Monuta spreekt het voor zich dat er hiervoor verschillende stappen dienen te worden doorlopen. Dit gezegd hebbende zijn deze verschillende stappen zeer toegankelijk waardoor iedereen zich eenvoudig kan laten verzekeren. De stappen die je moet doorlopen ontdek je hieronder.

Stap 1: Het aangeven van je geboortedatum

Hoeveel premie er onder meer moet worden betaald voor het afsluiten van een uitvaartverzekering zal in de praktijk onder meer worden bepaald door de geboortedatum van de verzekeringnemer. Om de premie te kunnen berekenen dien je dan ook eerst je geboortedatum in te vullen. Hiermee is de basis voor jouw verzekeringsaanvraag meteen gelegd.

Stap 2: Toevoegen van gezinsleden aan de uitvaartpolis

Bij het afsluiten van een Monuta uitvaartverzekering heb je altijd de mogelijkheid om extra gezinsleden toe te voegen aan de polis van de verzekering. Voor kinderen tot aan de leeftijd van 18 jaar geldt dat er geen aparte verzekering dient te worden afgesloten. Zij zijn dan ook gratis meeverzekerd binnen de polis van één van de ouders. Let wel, de hoogte van het bedrag waarvoor je jouw uitvaartverzekering gaat afsluiten is afhankelijk van de exacte gezinssituatie die je wenst te laten verzekeren. Dat spreekt uiteraard voor zich.

Stap 3: Vul de gegevens in van de personen die je wil verzekeren

De derde stap heeft betrekking tot het invullen van de gegevens van de personen die je graag zou willen laten dekken door de Monuta uitvaartverzekering.

Stap 4: Het regelen van de medische acceptatie

Voor alle uitvaartverzekeringen op de markt geldt dat er sprake is van een vereiste medische acceptatie. Door het beantwoorden van verschillende medische vragen is het voor de verzekeraar mogelijk om vrij precies te kunnen bepalen hoeveel de premie moet bedragen voor de gewenste uitvaartverzekering. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de antwoorden die op de medische vragen worden gegeven leiden tot afkeuring voor de verzekering. Dat komt echter niet vaak voor.

Stap 5: Het daadwerkelijk afsluiten van je Monuta uitvaartverzekering

De vijfde en laatste stap heeft uiteraard betrekking tot het controleren van de polisvoorwaarden van jouw toekomstige Monuta uitvaartverzekering. Wanneer deze voorwaarden voldoen aan je vooropgestelde verwachtingen kan je meteen overgaan tot het daadwerkelijk afsluiten van de polis.

Wat wanneer je geen Monuta uitvaartverzekering kan afsluiten?

In bepaalde, eerder zeldzame gevallen is het mogelijk dat je niet over de mogelijkheid beschikt om een uitvaartverzekering af te sluiten bij Monuta. In dat geval is het wel nog steeds mogelijk om gebruik te maken van het speciale Monuta uitvaartfonds. Deze maakt het mogelijk voor iedereen om zelf een bepaald bedrag op te bouwen voor de uitvaart. Dit werkt in de praktijk zeer eenvoudig. In eerste instantie is er een minimale eerste storting vereist van 1.000 euro. Vervolgens kunnen er wanneer je dat wenst bijkomstige stortingen gebeuren van telkens 500 euro of meer.

Gedurende de termijn dat het geld dat je hebt gestort zich in het fonds bevindt wordt er een bepaalde hoeveelheid aan rente opgebouwd. Hierdoor zal je inleg (als het goed is) meer waard worden. Op deze manier moet het zonder probleem mogelijk zijn om de toekomstige kosten van je uitvaart in te kunnen dekken. Ook op deze manier kan je er aldus voor zorgen dat je nabestaanden geen of slechts een gedeelte van jouw uitvaartkosten voor hun rekening moeten nemen.

De keuze voor het Monuta uitvaartfonds in plaats van de uitvaartverzekering zou in de praktijk eveneens interessant kunnen zijn voor mensen die bijvoorbeeld te oud zijn om nog de uitvaartverzekering af te kunnen sluiten. Zij hebben immers wel gewoon de mogelijkheid om in te tekenen op het fonds. Zo kan men alsnog sparen voor de toekomstige uitvaart.

Jaarlijkse aanpassing van de premie

Van belang om rekening mee te houden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is uiteraard dat de kosten voor een uitvaart in de toekomst nog hoger zullen komen te liggen dan tegenwoordig reeds het geval is. Dit zorgt ervoor dat er een jaarlijkse aanpassing van de verzekeringspremie kan zijn vereist. Bij het afsluiten van een Monuta uitvaartverzekering zal je kunnen vaststellen dat de premie jaarlijks wordt aangepast op basis van de actuele rentestanden.

Wanneer de rente stijgt daalt de premie en omgekeerd. Bij het bepalen van de nieuwe premie wordt er door de verzekeraar uiteraard ook rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van sterfte en kosten. In ieder geval vindt er jaarlijks ook een indexatie plaats van de premie.

Wat zijn de voordelen van de Monuta uitvaartverzekering?

Door de jaren heen hebben een ongelofelijk groot aantal Nederlanders ervoor gekozen om hun uitvaartverzekering af te sluiten bij Monuta. Dit is het rechtstreekse gevolg van de verschillende interessante voordelen die zijn verbonden aan de verzekering die door haar wordt aangeboden. Ben jij benieuwd wat de belangrijkste voordelen nu precies zijn? Je kan ze meteen hieronder ontdekken.

Je kiest voor een uitvaartverzekeraar met zeer veel ervaring

De enorme ervaring waar Monuta over beschikt zorgt er in de praktijk voor dat verzekeringnemers altijd kunnen rekenen op een echt kwalitatieve, bevredigende uitvaartverzekering. Bovendien is het ook nog eens zo dat je de uitvaartverzekering Monuta zeer precies kan afstemmen op jouw persoonlijke eisen. Dit geldt zelfs voor het organiseren van een multiculturele uitvaart. Wanneer jij er zeker van wenst te zijn dat jouw uitvaart perfect aan alle door jou vooropgestelde verwachtingen zal weten te voldoen is het afsluiten van een polis bij Monuta alvast het overwegen waard.

Bepaal zeer nauwkeurig de kosten met de uitvaartkostenmeter

Voor heel wat mensen die graag een uitvaartverzekering wensen af te sluiten geldt dat ze zich maar slecht een goed beeld kunnen vormen van de exacte uitvaartkosten die ze moeten laten verzekeren. Daar heeft Monuta wat op gevonden. Voor deze verzekeraar geldt namelijk dat ze de zogenaamde uitvaartkostenmeter in het leven heeft geroepen. Deze kan je op zeer eenvoudige wijze helpen om te bepalen hoeveel kosten je voor de uitvaart die jij wenst ongeveer zal moeten maken. Zo zorg je in de praktijk altijd voor het afsluiten van een echt passende uitvaartverzekering.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd tot aan de leeftijd van 18 jaar

Het is in de praktijk altijd mogelijk dat het hele gezin in één keer komt te overlijden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er zich een ernstig auto-ongeluk voordoet waarbij het hele gezin in het voertuig zat. Wanneer je er als volwassene voor kiest om een Monuta uitvaartverzekering af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat kinderen tot aan de leeftijd van 18 jaar gratis zijn meeverzekerd in de polis van de ouders. Van zodra ze ouder zijn geworden hebben ze wel een eigen polis nodig.

Je kan rekenen op 24/24 & 7/7 klantendienst

Tevens belangrijk om te weten is dat je voor de Monuta uitvaartverzekering contact kan opnemen met de verzekeraar op elke dag van de week. Dat is natuurlijk vooral voor jouw nabestaanden zeer belangrijk. Zij zullen bij overlijden immers zo snel mogelijk willen weten waar allemaal rekening mee te moeten houden. Voor menig aantal uitvaartverzekeraars geldt echter dat ze tijdens het weekend niet te bereiken zijn. Dat is dus duidelijk niet het geval bij Monuta. Dit wordt door zeer veel mensen logischerwijs als toch best een belangrijk voordeel bestempeld.

Zijn er ook nadelen verbonden aan de Monuta begrafenisverzekering?

Voor de Monuta begrafenisverzekering geldt in de praktijk dat ze zich profileert als misschien wel één van de meest veelzijdige uitvaartverzekeringen op de markt. Daarbij is het voor de verzekeringnemer eigenlijk uitstekend mogelijk om te bepalen waar de verzekering in kwestie allemaal aan dient te voldoen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er door deze uitvaartverzekeraar voor werd gekozen om louter en alleen een combinatieverzekering af te sluiten. Dit betekent aldus dat het vaste dienstenpakket ter waarde van 2.000 euro altijd is verplicht.

Het is echter natuurlijk mogelijk dat de nabestaanden er bij overlijden van hun dierbare voor kiezen om een beroep te doen op de diensten van een andere uitvaartverzorger dan Monuta. Dat is uiteraard mogelijk, alleen komt in dat geval het verzekerde dienstenpakket ter waarde van 2.000 euro te vervallen. Dit is zeker en vast van belang om rekening mee te houden wanneer je de keuze maakt om een Monuta begrafenisverzekering af te sluiten.

Kan je de Monuta uitvaartverzekering afkopen?

Jouw Monuta uitvaartverzekering afkopen behoort in de praktijk perfect tot de mogelijkheden. Je dient er echter rekening mee te houden dat hier altijd bepaalde kosten aan verbonden zijn. Voor de uitvaartverzekering bij Monuta geldt dat je er rekening mee moet houden dat er altijd een bedrag van 270 euro in mindering wordt gebracht op het gespaarde bedrag. Het is van belang om er bij stil te blijven staan dat dit bedrag uiteraard jaarlijks kan worden geïndexeerd.

Naast bovenstaande geldt bij je Monuta uitvaartverzekering afkopen ook dat het uitgekeerde bedrag wordt bepaald door middel van de actuariële rekenmethode. Wanneer je wenst over te gaan tot het opzeggen van jouw uitvaartverzekering bij Monuta kan je daarvoor op twee verschillende manieren te werk gaan. In eerste instantie kan je een e-mail sturen naar opzeggen@manuta.nl, maar daarnaast is het ook mogelijk om schriftelijk met deze verzekeraar contact op te nemen.