Reaal uitvaartverzekering

Reaal is een bekende en tevens ook gerenommeerde verzekeraar die verschillende soorten verzekeringen aanbiedt. Eén van de mogelijkheden waar je bij deze verzekeraar over beschikt is het afsluiten van de zogenaamde Reaal uitvaartverzekering. Steeds vaker willen mensen graag de kosten van hun uitvaart laten verzekeren. Dit is bij Reaal mogelijk. Hoe je dat nu precies kan doen en waar je op dit vlak allemaal rekening mee dient te houden laten we je op deze pagina graag ontdekken.

Ga direct naar

Waarom een Reaal uitvaartverzekering afsluiten?

Reaal uitvaartverzekering
Reaal uitvaartverzekering.

Het spreekt voor zich dat de kosten van een uitvaart tegenwoordig behoorlijk kunnen oplopen. De algemene verwachting is bovendien eveneens dat deze kosten in de toekomst alleen maar nog hoger zullen komen te liggen. Het is mede omwille van deze reden dat bijzonder veel mensen hun nabestaanden deze niet onaanzienlijke kosten graag willen besparen. Het afsluiten van een Reaal uitvaartverzekering kan daarvoor zorgen.

Door ervoor te kiezen om één van de aangeboden verzekeringen van deze verzekeraar af te sluiten zal je immers kunnen vaststellen dat je het grootste deel of vaak zelfs gewoon alle kosten met betrekking tot jouw uitvaart kan laten dekken. Dit zorgt ervoor dat jouw nabestaanden niet zullen worden geconfronteerd met een onaangename financiële verrassing met betrekking tot jouw uitvaart. Zo kan je hen alvast deze zorgen besparen.

Hoe kan je een Reaal uitvaartverzekering afsluiten?

Het is zo dat er op de markt sprake is van drie verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Het is echter zeker niet altijd zo dat een uitvaartverzekeraar ervoor kiest om al deze verschillende verzekeringen aan te bieden. Indien je graag een Reaal uitvaartverzekering wenst af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat je daarvoor een keuze kan maken uit twee verschillende opties, namelijk:

  • Een kapitaal uitvaartverzekering;
  • Een koopsom uitvaartverzekering;

Voor welke van de bovenstaande twee opties jij uiteindelijk gaat kiezen is afhankelijk van onder meer de leeftijd waarover je als verzekeringnemer beschikt. Op moment van schrijven is het bij deze verzekeraar helaas niet mogelijk om te kiezen voor het afsluiten van een naturaverzekering.

1.) De Reaal kapitaal uitvaartverzekering

De eerste optie waarover je beschikt is het afsluiten van een Reaal kapitaal uitvaartverzekering. In dit geval laat je jouw toekomstige uitvaart verzekeren voor een bepaalde waarde. Op basis van deze waarde zal er dan vervolgens een premie worden vastgesteld. Bij het bepalen van deze premie wordt er uiteraard rekening gehouden met de leeftijd van de verzekeringnemer in kwestie. Eén van de belangrijkste voordelen van deze verzekering van Reaal is dat je als verzekeringnemer zelf over de vrijheid beschikt om de waarde te bepalen die je laat verzekeren.

Aan het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering zijn wel ook bepaalde nadelen verbonden. Zo dien je er bijvoorbeeld rekening mee te houden dat er geen vast pakket met diensten wordt aangeboden aan de nabestaanden. Zij krijgen bij deze verzekering dan ook louter en alleen een bepaald geldbedrag uitbetaald. Vervolgens dienen zij met behulp van dit bedrag de verschillende praktische zaken te regelen voor de uitvaart van de overledene.

2.) De Reaal koopsom uitvaartverzekering

Een Reaal uitvaartverzekering afsluiten is standaard mogelijk tot aan de leeftijd van 65 jaar. Eenmaal iemand deze leeftijd heeft bereikt is het niet langer mogelijk om de standaard kapitaal uitvaartverzekering af te sluiten. Dit betekent echter niet dat Reaal deze personen in de kou laat staan, in tegendeel. Voor deze doelgroep is het namelijk mogelijk om de zogenaamde Reaal koopsom uitvaartverzekering af te sluiten. Ook met behulp van dit type uitvaartverzekering is het mogelijk om een uitvaart tegen een bepaalde, specifieke waarde te verzekeren.

Dit gezegd hebbende schuilt het verschil in de manier waarop de financiële inbreng door de verzekeringnemer in kwestie gebeurt.

In het geval van de kapitaal uitvaartverzekering van Reaal is het zo dat er sprake is van een maandelijks te betalen verzekeringspremie. Dat geldt niet voor de koopsom uitvaartverzekering. In dit geval dient de financiële inbreng door de verzekeringnemer dan ook in één keer te gebeuren.

Wat moet je weten over de kinderdekking van Reaal?

Indien je over een begrafenisverzekering Reaal beschikt is het interessant om te weten dat je ervoor kan kiezen om je kind vaak eenvoudig mee te laten verzekeren op een lopende uitvaartverzekering. Daarbij zijn er echter wel verschillende zaken waar je rekening mee dient te houden. In eerste instantie geldt voor de kinderdekking dat ze slechts wordt aangeboden tot aan de leeftijd van 18 jaar. Deze dekking wordt aangeboden voor:

  • Eigen kinderen;
  • Pleegkinderen;
  • Stiefkinderen;
  • Geadopteerde kinderen;

De kinderdekking keert per verzekerd kind op moment van schrijven een bedrag uit van 5.000 euro. Er dient wel rekening mee te worden gehouden dat er op dit vlak een uitzondering wordt gemaakt voor baby’s die overlijden wanneer ze jonger zijn dan 3 maanden of na een zwangerschap van ten minste 19 weken. In dat geval geldt een uitkering door de uitvaartverzekering van 1.500 euro. Let op, het spreekt voor zich dat deze bedragen in de toekomst kunnen verschillen.

Voor het afsluiten van een kinderdekking geldt dat je rekening moet houden met het betalen van een extra verzekeringspremie. Deze premie kan maandelijks, per kwartaal of per jaar worden betaald. Heb je er op een zeker ogenblik voor gekozen om jouw eigen uitvaartverzekering bij Reaal premievrij te maken? Hou er dan rekening mee dat het niet langer mogelijk is om de kinderdekking toe te voegen aan je verzekering. Bereikt de verzekering op een zeker ogenblik de einddatum van de premiebetaling? Ook in dat geval zal de kinderdekking automatisch komen te vervallen.

De Reaal uitvaartverzekering opzeggen, wat zijn de mogelijkheden?

In principe spreekt het voor zich dat je het afsluiten van een Reaal uitvaartverzekering altijd doet met als doel om deze levenslang aan te houden. Enkel en alleen op die manier kan je er namelijk zeker van zijn dat je nabestaanden niet zullen worden geconfronteerd met vervelende kosten voor de hoge kosten van je toekomstige uitvaart. Het is echter niet onmogelijk dat er zich op een bepaald ogenblik een situatie voordoet waardoor het betalen van de verschuldigde premie bijvoorbeeld (tijdelijk) niet meer mogelijk is.

Je Reaal uitvaartverzekering opzeggen zou dan mogelijks iets kunnen zijn waar je aan zou kunnen denken. Op dit vlak worden er twee specifieke mogelijkheden aangeboden.

1.) De Reaal uitvaartverzekering afkopen

De eerste optie die je hebt is de Reaal uitvaartverzekering afkopen. Indien je kiest voor deze optie zal je niet langer de verzekeringspremie moeten betalen. Daarnaast wordt het gespaarde bedrag uitbetaald aan de verzekeringnemer. Dit lijkt op het eerste zicht misschien een potentieel interessante keuze om te overwegen, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Er dient immers rekening mee te worden gehouden dat er hiervoor altijd bepaalde kosten worden aangerekend. Dit zorgt er in de praktijk voor dat je altijd wordt geconfronteerd met niet onaanzienlijke financiële verliezen.

Denk er dus goed over na of jouw Reaal uitvaartverzekering afkopen wel echt interessant is. Gelukkig bestaat er ook nog een tweede optie om geen premie meer te hoeven betalen.

2.) De Reaal uitvaartverzekering premievrij maken

Reaal biedt haar verzekeringnemers ook de mogelijkheid om hun uitvaartverzekering Reaal premievrij te maken. Dat is niet helemaal hetzelfde als je Reaal uitvaartverzekering opzeggen of afkopen. Bij deze laatste is het namelijk zo dat de gespaarde geldbedragen (mits aftrek van de kosten) terug worden opgevraagd. Daardoor blijft er geen waarde in de verzekering meer behouden. Bij het premievrij maken van de verzekering is dat anders. In dit geval dient er geen premie meer te worden betaald, maar blijven de gespaarde bedragen in de verzekering wel behouden.

Let wel, het spreekt voor zich dat deze gespaarde waarde meer dan waarschijnlijk slechts voldoende zullen zijn om een beperkt gedeelte van de uitvaartkosten mee te kunnen betalen.

Keuze tussen een Reaal begrafenisverzekering of een crematieverzekering

Er wordt door Reaal een zogenaamde uitvaartcheck aangeboden. Met behulp van deze check is het mogelijk om op basis van jouw voorkeuren te laten berekenen welke kosten je bij voorkeur laat verzekeren in jouw uitvaartverzekering. Daarbij zal er je in eerste instantie worden gevraagd welk soort uitvaartverzekering er dient te worden afgesloten. Hierbij kan een keuze worden gemaakt uit:

  • Een begrafenisverzekering;
  • Een crematieverzekering;

Gaandeweg zal de uitvaartcheck van Reaal je duidelijk maken welke invloed jouw keuzes hebben op de waarde die moet worden gedekt door jouw uitvaartverzekering. Op deze manier kan je er vrij precies voor zorgen dat je nabestaanden geen kosten meer voor jouw uitvaart moeten betalen. Controleer bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wel altijd of ze over een waardevast karakter beschikt of niet. Is dat niet het geval? Dan zou dat er bij jouw overlijden voor kunnen zorgen dat de nabestaanden er achter zullen komen dat de verzekerde bedragen niet voldoende zijn om de volledige kostprijs van de uitvaart te dekken.

De Reaal uitvaartverzekering verhogen, kan dat?

Indien je ervoor hebt gekozen om een Reaal begrafenisverzekering af te sluiten is het in de praktijk altijd interessant om regelmatig even te controleren of de afgesloten dekking nog wel voldoende is of niet. De kosten die tegenwoordig gemiddeld voor een uitvaart dienen te worden betaald liggen namelijk in de (hopelijk verre) toekomst meer dan waarschijnlijk nog een flink stuk hoger. Indien je hebt gekozen voor het afsluiten van een niet waardevaste uitvaartverzekering ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig bijstellen van de verzekeringspremie die je moet betalen.

Het is naast bovenstaande uiteraard ook mogelijk dat je tijdens je leven op een zeker ogenblik andere voorkeuren krijgt voor jouw toekomstige uitvaart. Het is best mogelijk dat deze nieuwe eisen eveneens een hoger prijskaartje met zich meebrengen voor de uitvaart. Ook in dat geval zal je zeer waarschijnlijk als verzekeringnemer de keuze willen maken om de premie van je begrafenisverzekering Reaal te verhogen. Dat is bij deze verzekeraar tussentijds zonder probleem mogelijk.

Mogelijke winstdeelname bij het afsluiten van een Reaal uitvaartverzekering

De Reaal uitvaartverzekering zal dus overgaan tot het uitbetalen van een bepaald geldbedrag wanneer jij als verzekeringnemer komt te overlijden. Dit bedrag staat gelijk aan of is meer dan het bedrag dat op je uitvaartpolis staat. Het is mogelijk dat de verzekerde waarde uiteindelijk hoger zal uitvallen dan het bedrag dat je zelf hebt gespaard. Dit is het gevolg van het feit dat Reaal de koopsom of een gedeelte daarvan belegt in obligaties of deposito’s. Er wordt op moment van schrijven een rendement gegarandeerd van 3 procent.

Is er sprake van een rendement dat hoger uitvalt dan 3,75 procent? In dat geval zal er een zogenaamde winstdeelname worden toegekend. De winst zal in dat geval worden bijgeschreven op de polis waardoor de nabestaanden bij je overlijden over meer financiële middelen zullen komen te beschikken voor het regelen van jouw uitvaart.

Wat zijn de voordelen van de Reaal begrafenisverzekering?

In de praktijk is het niet zelden zo dat de nabestaanden van een overledene graag willen kunnen rekenen op een zekere mate aan keuzevrijheid. Dat is bij een natura uitvaartverzekering vaak niet mogelijk. Niet zelden geldt voor een dergelijke verzekering namelijk dat je als nabestaande bent aangewezen op de diensten van één of slechts enkele specifieke uitvaartverzorgers. Dat is niet het geval wanneer je ervoor kiest om de Reaal begrafenisverzekering af te sluiten. Voor dit type uitvaartverzekering geldt immers dat er sprake is van een kapitaal- en dus niet van een natura uitvaartverzekering. Dit betekent concreet dat de nabestaanden over alle keuzevrijheid beschikken. Ze zijn dus in tegenstelling tot bij andere uitvaartverzekeraars niet gebonden aan bepaalde uitvaartverzorgers.

Wat zijn de nadelen bij een Reaal uitvaartverzekering afsluiten?

Voor heel wat mensen geldt dat ze er stiekem de voorkeur aan geven om een natura uitvaartverzekering af te sluiten. Zij zijn van mening dat op deze manier de nabestaanden beter worden ondersteund wanneer het overlijden zich voordoet. Bovendien is het zo dat het afsluiten van deze uitvaartverzekering ook vaak een bepaald voordeel met zich meebrengt voor de verzekeringnemer zelf. Een natura uitvaartverzekering afsluiten is vaak immers voordeliger dan het afsluiten van de kapitaal variant. Het feit dat een dergelijk type verzekering niet wordt aangeboden door Reaal kan dus een niet onbelangrijk nadeel zijn waar je rekening mee zal willen houden.

Naast bovenstaande is het bovendien eveneens zo dat de Reaal begrafenisverzekering slechts kan worden afgesloten tot aan de leeftijd van 65 jaar. Dat geldt althans voor de gewone kapitaal uitvaartverzekering. Dat is vrij jong. Bij menig aantal andere uitvaartverzekeraars is het namelijk mogelijk om een dergelijke verzekering af te sluiten tot aan een leeftijd van 69 of 75 jaar.

Conclusie; hoe interessant is de uitvaartverzekering Reaal nu echt?

Het afsluiten van een uitvaartverzekering Reaal is in het bijzonder het overwegen waard voor elke potentiële verzekeringnemer die graag een kapitaal uitvaartverzekering wenst af te sluiten. Bovendien geldt bij deze verzekeraar dat het ook voor oudere personen nog steeds mogelijk is om hun uitvaart te laten verzekeren. Dit door middel van een zogenaamde koopsom uitvaartverzekering. Ook de geavanceerde uitvaartcheck die door deze uitvaartverzekeraar wordt aangeboden is een niet onbelangrijk voordeel. Alleen voor mensen die graag een natura uitvaartverzekering zouden willen afsluiten is het helaas niet mogelijk om een beroep te doen op deze uitvaartverzekeraar.