Wat kost een uitvaart?

Wat kost een uitvaart?

De kosten die je moet betalen voor een uitvaart kunnen in de praktijk al snel behoorlijk hoog oplopen. Niet zelden geldt voor een uitvaart dan ook dat er een prijskaartje voor wordt aangerekend van enkele duizenden euro’s. Voor heel wat mensen geldt dat ze zich graag willen kunnen voorbereiden op de kosten van bijvoorbeeld een nakende uitvaart.

Wil jij ook graag voorkomen dat je geconfronteerd wordt met een onaangename financiële verrassing bij het overlijden van een dierbare? Dan is het altijd interessant om even de onderstaande informatie door te nemen.

Verschillende kosten om rekening mee te houden

De totale kostprijs van een uitvaart bestaat eigenlijk uit verschillende soorten kosten. Specifieke kosten waar je in de praktijk rekening mee dient te houden zijn deze voor:

  • De uitvaartverzorging;
  • Verzorging en opbaring;
  • Het vervoer dat moet worden geregeld;
  • De kist die aangekocht moet worden;
  • De afscheidsbijeenkomst;
  • Kosten voor de begrafenis of crematie;

Er moet rekening mee worden gehouden dat de hierboven aangehaalde uitvaartkosten slechts de standaard kosten zijn. Afhankelijk van de wensen van de overledene of de nabestaanden is het ook mogelijk dat er nog sprake zal zijn van een aantal extra kosten. Denk hierbij dan concreet aan:

  • Een advertentie in de (regionale of landelijke) krant;
  • Rouw- en eventueel ook bedankkaarten;
  • Het kopen van een mooi bloemstuk;
  • Het condoleanceregister;

Bovenstaande twee overzichten maken duidelijk dat er toch best een aantal verschillende uitvaartkosten zijn waar je aandacht aan zal willen besteden.

De kosten van een uitvaart nemen stelselmatig toe

De kosten die je voor een uitvaart moet betalen zijn in de praktijk sterk afhankelijk van het type uitvaart waarvoor wordt gekozen. Een crematie is over het algemeen een behoorlijk stuk voordeliger dan een begrafenis. Voor deze eerste geldt op moment van schrijven een gemiddelde kostprijs die is gelegen rond de 3.000 à 4.000 euro.

Voor een begrafenis geldt dan weer dat je op moment van schrijven al snel moet denken aan een kostenplaatje van zo’n 7.500 à 8.500 euro. Dat is toch best een verschil. Hou er bovendien rekening mee dat de uitvaartkosten aanzienlijke verschillen kunnen vertonen afhankelijk van de regio waarin je woonachtig bent.

Daar komt verder ook nog eens bij dat een uitvaart steeds duurder wordt. De kosten die je tegenwoordig voor een uitvaart moet betalen zullen dan ook in de toekomst wellicht een (flink) stuk hoger zijn gelegen.

Is er sprake van een uitvaartverzekering of niet?

Voor heel wat mensen geldt dat ze hun nabestaanden graag willen behoeden voor de hoge kosten van hun uitvaart. Omwille van deze reden wordt er dan vaak voor gekozen om een uitvaartverzekering af te sluiten. Het is mogelijk dat de volledige of slechts een gedeelte van de uitvaartkosten op deze manier worden vergoed door de uitvaartverzekeraar in kwestie.

Het is dan ook bij het overlijden van een dierbare altijd van belang om te controleren of hij of zij al dan niet over een dergelijke verzekering beschikt. Hou er bovendien rekening mee dat een dergelijke verzekering niet altijd een bepaald geldbedrag uitbetaald. In het geval van een natura uitvaartverzekering is het immers zo dat er vooral een pakket met specifieke diensten wordt aangeboden. Uiteraard levert ook dit een niet onbelangrijk financieel voordeel op voor de nabestaanden.